Sökning: "normalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet normalisering.

 1. 1. Normalisering av relationsvåld och kvinnors uppbrottsprocesser : Vad kan vi lära oss av kvinnors våldsamma självbiografier?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Kling; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cystatin C och cylindrar i urin från hundar på intensivvårdsavdelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Cystatin C; cylindrar; AKI; hund; IVA; tubuliskada; urinmarkör;

  Sammanfattning : Akuta njurskador (AKI) är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som innebär skada på njurarna med akut uppkomst. Många olika etiologier kan ligga bakom AKI hos hund, exempelvis förgiftning, infektion, blödning och sepsis. Njurarnas anatomiska strukturer påverkas olika beroende på vilken eller vilka etiologier som är inblandade. LÄS MER

 3. 3. MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I EN PARRELATION : En kvalitativ studie ur professionellas perspektiv inom kvinnojouren

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Waheed Sahar; Tatiana Egorycheva; [2021]
  Nyckelord :Normalization process; women’s aid center; internalization; violence; masculinity; control; power.; Normaliseringsprocess; kvinnojour; internalisering; våld; maskulinitet; kontroll; makt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur professionella inom kvinnojouren förklarar mäns våld mot kvinnor i parrelationer. Studien är baserad på semistrukturerade telefonintervjuer med åtta anställda vid kvinnojourer belägna i olika delar av landet. LÄS MER

 4. 4. Normalisering av hot och våld i socialtjänsten : En kvalitativ studie om hot och våld samt hur det kan normaliseras i socialtjänstens barn- och ungdomsavdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alicia Johansson; Lovisa Medin; [2021]
  Nyckelord :Social services; social worker; client; threats and violence; normalization; Socialtjänsten; socialsekreterare; klient; hot och våld; normalisering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain a deeper understanding of how threats and violence can be normalized in the children’s departments within the social services, through a qualitative study. We spoke to six social workers in a series of semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Vit, vacker, värdefull:en kvalitativ studie av vithetsideal och dess betydelse på Bali, Indonesien.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Erik Hägg; [2020-08-06]
  Nyckelord :Vithet; vithetsideal; normalisering; kapital; colorism;

  Sammanfattning : Using interviews and observations, this qualitative study examines the value of bright and white skin in Bali, Indonesia, and how this correlates to social and economic status. The study uses a postcolonial framework to discuss the topic, but it also shows the need for a more contextual understanding of the phenomenon. LÄS MER