Sökning: "normalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade ordet normalisering.

 1. 1. Digitala verktyg och programmering i matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Cole; [2023-04-19]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematik; programmering; matematiklärare; ;

  Sammanfattning : Skolans digitalisering har medfört en hel del förändringar i hur matematikundervisning bedrivs. En stor förändring kan ses i det faktum att matematiklektioner nu för tiden ofta innehåller moment där digitala verktyg används. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 3. 3. "Där det finns sexualiserade kvinnor kommer det alltid att finnas kåta män" : - En tematisk analys av medias framställning av OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Eriksson; Johanna Christians; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; media; thematic analysis; children; social work; OnlyFans; media; tematisk analys; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : OnlyFans is a relatively new digital platform where fans subscribe to content that a creator publishes. Everything from food recipes to workouts is published, but the platform is best known for its content of sexual material. There are currently a limited number of evidence-based studies regarding OnlyFans. LÄS MER

 4. 4. Regression with Bayesian Confidence Propagating Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Raghav Rajendran Bongole; [2023]
  Nyckelord :Machine Learning; Neural Networks; Brain-like computing; Bayesian Confidence Propagating Neural Networks; Maskininlärning; neurala nätverk; hjärnliknande datorer; Bayesian Förtroendespridande neurala nätverk;

  Sammanfattning : Bayesian Confidence Propagating Neural Networks (BCPNNs) are biologically inspired artificial neural networks. These networks have been modeled to account for brain-like aspects such as modular architecture, divisive normalization, sparse connectivity, and Hebbian learning. LÄS MER

 5. 5. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En litteraturstudie om våldsutsatta kvinnors beskrivning av sina erfarenheter i en våldsam relation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ayana Simonsen; Noura Khadar; [2023]
  Nyckelord :crime victims; intimate partner violence; normalization women; stay in; violent partner; brottsoffer; kvinnor; normalisering; stanna kvar; våld i nära relationer; våldsam partner;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som framför allt drabbar kvinnor och barn. Den vanligaste typen av våld som kvinnor drabbas av utförs av en gärningsman som kvinnan har en nära relation med. LÄS MER