Sökning: "normality"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet normality.

 1. 1. Living in a worldwide quarantine: A social practice theory analysis of the grocery shopping change during Covid-19 crisis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daryna Lobach; [2020-06-23]
  Nyckelord :grocery shopping; disaster management; practice theory; everyday life; change;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Kategoriseringssamhället, skolan och barnen : En diskursanalys av skolfrånvarons konstruktion i tidskrifter som når skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Moa Holm; Malin Hultman; [2020]
  Nyckelord :School absenteeism; school welfare officer; discourse analysis; categorization; Foucauldian power; Skolfrånvaro; skolkurator; diskursanalys; kategorisering; Foucaults maktteori;

  Sammanfattning : Although Sweden has a long tradition of compulsory school attendance, there are children that do not attend. Previous research confirms that there are many concepts used to describe school absenteeism. LÄS MER

 3. 3. Det räcker inte att bara bo : En kvalitativ studie om barn på skyddat boende och insatserna de erbjuds

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maya Danielsson; Louise Wiker; [2020]
  Nyckelord :Children exposed to domestic violence; Sheltered housing; Domestic violence shelter; Services; Child and adolescent psychiatry; Social services; Barn som bevittnat våld; Skyddat boende; Insatser; BUP; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att uppleva våld mellan föräldrar är en av de värsta formerna av våld ett barn kan utsättas för, och det kan medföra trauman och hälsoproblem ända in i vuxenlivet. När kvinnan tar sig ur relationen och får en placering på skyddat boende får barnen ofta följa med. LÄS MER

 4. 4. "Det är aldrig svart eller vitt, det är alltid en gråzon" : En kvalitativ studie om de faktorer som förskollärare upplever försvårar respektive förenklar beslutet om att göra en orosanmälan.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronika Hultquist; Elin Liljegren; [2020]
  Nyckelord :Mandatory reporting; preschool teachers; maltreated children; social services; Anmälningsplikt; förskollärare; barn som far illa; socialtjänst;

  Sammanfattning : Med studien ville vi lyfta fram de faktorer som kan underlätta eller försvåra när man som förskollärare gör en anmälan till socialtjänsten vid oro om att ett barn far illa. Denna kvalitativa studie genomfördes genom fem intervjuer med utbildade förskollärare från tre olika kommuner i mellansverige. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av det normala förskolebarnet: En Foucaultinspirerad textanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kristoffer Theander; [2020]
  Nyckelord :preschool child; policy document; normality; pathology; power; disciplinary power; biopower; discourse; genealogy; förskolebarnet; policydokument; normalitet; patologi; makt; disciplinär makt; biomakt; diskurs; genealogi;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilken påverkan som olika maktaspekter har på förskolebarnet. Studiens syfte är att ur fyra av förskolans policydokument utröna hur förskolebarnet konstrueras. LÄS MER