Sökning: "normalization process"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden normalization process.

 1. 1. Mäns våld mot kvinnor : En analys av fyra självbiografier om kvinnors uppbrottsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mirela Secic; [2020]
  Nyckelord :Men’s violence against women; Exit process; Autobiographies; The normalization process of violence;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore and create an understanding of how four women in Sweden, through autobiographies, portray their experiences of leaving a violent male partner. The purpose is also to create an understanding of how these women relates to the violence that the men exposed them to during their respective relationships. LÄS MER

 2. 2. Varför kvinnor stannar i våldsutsatta relationer. : Professionellas uppfattningar och arbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sally Fatoohi; Nadine Koch; [2020]
  Nyckelord :Professionals; domestic violence; abused women; normalization process and the traumatic bond.; Professionella; våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; normaliseringsprocessen och det traumatiska bandet.;

  Sammanfattning : I den här studien har ämnet våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor uppmärksammats. Anledningar till att kvinnor valde att stanna i våldspräglade relationer undersöktes, och vidare hur man arbetade med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Intimate partner violence and the role of the health caresystem

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Anna Maria Dahlbäck; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Screening; Domestic violence; Normalization;

  Sammanfattning : IntroductionHealth care is important for identifying IPV (intimate partner violence). Screening variesbetween clinics. By supporting the victim, chances for cooperation in the investigationincreases and thus the conviction rate. Health care needs to identify and support IPV victimswhen reporting crimes. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet i skolan : En studie om implementering av fysisk aktivitet i grundskolan utöver ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tobias Fredholm; Christoffer Engqvist; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; implementation; primary school; Fysisk aktivitet; implementering; grundskola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är var undersöka implementeringsprocessen av fysisk aktivitet utöver ämnet idrott och hälsa på fyra grundskolor. Arbetets frågeställningar var: Vad är skolans incitament för ökad fysisk aktivitet? Vilka förberedelser genomfördes av skolan? Vilken typ av aktivitet är mest framträdande? Vilken roll spelar utvärdering i implementeringsprocessen? Vilka är de avgörande faktorerna i en implementeringsprocess? Metod: I arbetet användes en kvalitativ ansats och empirin samlades in genom intervjuer med fyra individer som på något sätt är ansvariga för en rörelsesatsning på respektive skola. LÄS MER

 5. 5. Den mediala diskursordningen i förändring : En jämförande kritisk diskursanalys av medias framställning av Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Tim Adolfsson; Adam Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Sweden Democrats; Discourse; Media; Comparative; Radical right wing populism; Normalization.;

  Sammanfattning : The Sweden democrats has for a long time been labelled as a racist party in swedish media. Due to the problems related to the members of the party in the 90s, where members were subject to criminal actions and racist scandals, the media had focus on the racist actions and labelled the party as a racist party therefore. LÄS MER