Sökning: "norman mapping"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden norman mapping.

 1. 1. HJÄLPT ELLER STJÄLPT? : En diskursanalys av den svenska bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Dalros; Henrik Johansson; [2020]
  Nyckelord :Discourse analysis; The staffing industry; Temporary agency workers; Labour unions; Kompetensföretagen; Diskursanalys; Bemanningsbranschen; Inhyrda arbetstagare; Fackförbund; Kompetensföretagen;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk uppsats om hur vissa aktörer på den svenska arbetsmarknaden talar om bemanningsbranschen och deras anställda. För att få en uppfattning av det har vi behövt kartlägga vilka diskurser som existerar och hur de uttalanden vi hittat beskriver båda subjekten. LÄS MER

 2. 2. How bright does the sun shine over Storvreta IK? : Mapping the energy use of a local Swedish sports club

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Viktor Dahmén; Martin Holgersson; Aron Larsson; Joel Norman; [2016]
  Nyckelord :solar collector; U-value; heating; heat demand; insulation; rebound effect; solfångare; U-värde; uppvärmning; värmebehov; isolering; reboundeffekt;

  Sammanfattning : In 2011 Storvreta IK installed two solar collector systems in order to reduce the club’s electricity demand for domestic hot water. However, electricity use from 2012 to 2015 shows that the expected reduction in the electricity demand has not occurred. LÄS MER

 3. 3. Förbättra pålitligheten i leveranser till kund genom att använda SCOR-modellen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Sebastian Norman Larsson; Jesper Kjellström; [2016]
  Nyckelord :Order flow; material flow; information flow; reliability; Supply Chain Operations Reference Model; SCOR; crucial process; Orderflöde; materialflöde; informationsflöde; pålitlighet; Supply Chain Operations Reference Model; SCOR; kritisk process;

  Sammanfattning : Syfte – Studiens syfte är att bidra till kunskap om hur SCOR-modellen kan användas för att identifiera och förbättra en kritisk process i ett orderflöde med avseende att höja pålitligheten i leveranser till kund. För att uppfylla syftet har det brutits ner i tre delmål. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och undersökning av potentiella användningsområden för bark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sara Nilsson; Jonatan Norman; [2015]
  Nyckelord :biobränsle; brytning; resurs; återvinning; undersökning;

  Sammanfattning : Inom skogsbranschen sågs barken länge som en oanvändbar biprodukt och lades därför på deponi. I dagens miljömedvetna samhälle har vikten av att använda alla tillgängliga resurser ökat och därmed har barken blivit intressant. Det finns tidigare ingen kartläggning över vart barken finns eller vilka kvantiteter det rör sig om. LÄS MER

 5. 5. Anisotropic material modeling and impact simulation of a brush cutter casing made of a short fiber reinforced plastic

  Master-uppsats, Linköpings universitet/HållfasthetsläraLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Oskar Norman; [2014]
  Nyckelord :anisotropic material modeling; short fiber reinforced plastics; impact simulation; Digimat; LS-DYNA;

  Sammanfattning : A popular way to reduce weight in industrial products without compromising the strength or stiffness is to replace components made of metal by plastics that have been reinforced by glass fibers. When fibers are introduced in a plastic, the resulting composite usually becomes anisotropic, which makes it much more complex to work with in simulation software. LÄS MER