Sökning: "normative femininity"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden normative femininity.

 1. 1. Artificiell romans : En genusvetenskaplig analys av romantiska relationer mellan artificiellt intelligenta och mänskliga karaktärer i filmerna "Be Right Back", Ex Machina och Her 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Nadim Herbert; [2019]
  Nyckelord :Science-fiction; film; cyborg; artificiell intelligens; romans; sexualitet; kroppslighet; genus; femininitet; maskulinitet;

  Sammanfattning : This thesis examines romantic relationships between human and artificially intelligent characters in the science-fiction films Ex Machina (2014), Her (2013) and “Be Right Back” (2013) from anthology series Black Mirror. The purpose of the thesis is to examine these relationships in relation to norms concerning corporeality, gender, sexuality and romance, exploring how the portrayal of these relationships and the characters in them subvert and/or reinforce those norms. LÄS MER

 2. 2. "Varför gav ni mig ett könsneutralt namn era jäkla queertroll?" : En kvalitativ undersökning om hur lesbiska föräldrar förhåller sig till samtida genusnormer i uppfostran av sina barn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Vilja Nyman; [2019]
  Nyckelord :Genusgörande; genusnormer; genus i barnuppfostran; samkönade föräldrar; lesbiska föräldrar; lesbiska familjer;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore how lesbian parents in Sweden relate to norms about gender expression and identity when parenting their children. Through semi-structured interviews with six lesbian parents on their gendered parenting practices I explore how norms regarding gender expression and gender identity are present in and affect the choices they make when raising their children. LÄS MER

 3. 3. Tjejer med smak kör Volvo med flak : En etnografisk studie om femininitet och flickskap inom A-traktorkultur

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Carolina Mis; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study draws from qualitative interviews with seven teenage girls in several areas of mid-Sweden. In various degrees, all girls participate in the A-traktor culture. The purpose of the study is to examine how teenage girls construct femininity in the A-traktor culture. LÄS MER

 4. 4. ”Hon plockar fram dem med kärleksfulla händer” En diskursanalys av tidskriften 'Korsväg' beträffande genuskonstruktioner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sara Sacklén; [2018-06-20]
  Nyckelord :Korsväg; discourse analysis; gender theory; performativity; subversion; social categories; femininity; masculinity;

  Sammanfattning : This essay takes as its point of departure the question: how does the magazine Korsväg form and regulate socially constructed cathegories related to gender? The purpose of this essay is to examine the magazine Korsväg, published by The Church of Sweden in the diocese of Gothenburg, with regards to its understanding of masculinity and femininity. The essay holds conceptual tools and methods drawn from discourse analysis, a practice shaped by the work of Michel Foucault. LÄS MER

 5. 5. SYMTOMATISKA PORTRÄTT I MODEFOTOGRAFI - En studie om kvinnors roller i Damernas Värld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Berglund; [2018-04-12]
  Nyckelord :The male gaze; fashion photography; femininity; feminist fashion; women roles;

  Sammanfattning : This essay will deal with six photographs from the Swedish magazine Damernas Värld and will analyse how the women in the pictures can be understand as non-normative in the context of fashion photography. The women’s transformation from object to subject are discussed based on gaze theories and with a cultural historical perspective. LÄS MER