Sökning: "normative femininity"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden normative femininity.

 1. 1. Pearl Fernandez: anti-kvinnan: En studie om konstruktioner av den kvinnliga mördarens femininitet, moderskap och aktörskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Motherhood; femininity; agency; mastermind muse dichotomy; madonna whore dichotomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine and deconstruct the normative understandings of femininity, womens agency, and motherhood that characterize stories of women who murder - especially women who murder alongside men. With the guidance of Laclau and Mouffes discoursetheory this study has analyzed the construction of murderer Pearl Fernandez in the 2020 Netflix documentary The Trials of Gabriel Fernandez. LÄS MER

 2. 2. Gender and mental illness

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katrine Senneby; [2020]
  Nyckelord :Gender; mental illness; gender differences; therapy;

  Sammanfattning : Abstract The following work is driven foremost by the confounding fact that so few men are seeking help concerning mental illness, even though men, by far, are the dominating gender in statistics regarding suicide. Upon reflection a line of questions arose mainly regarding whether gender based differences could play a role in the way men and women express mental illness and especially whether, and to what extent, gender affects treatment thereof. LÄS MER

 3. 3. Den otillåtna kvinnligheten : En jämförande analys av Ulla Bjernes romaner Ingen mans kvinna och Lilla Jälm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Bergström; [2020]
  Nyckelord :kvinnlighet; genusforskning; den Nya kvinnan; mellankrigstid; samtidsroman; barn- och ungdomslitteratur; flickböcker;

  Sammanfattning : This thesis is a study of femininity and womanhood in two Swedish contemporary novels by Ulla Bjerne, Ingen mans kvinna (No Man’s Woman) from 1919 and Lilla Jälm (Young Jälm) from 1922. By comparing the novels, I study differences and similarities between the genres children’s literature and adult literature based on an analysis of the themes friendship, home, work, body and sexuality. LÄS MER

 4. 4. "Att hon varit svartsjuk betyder inte att hon är en mördare" : En textanalys om hur kvinnliga och manliga förövare framställs i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Moe; Sabina Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig förövare; manlig förövare; femininitet; normer; maskulinitet;

  Sammanfattning : The majority of the predators in Sweden are men. More specifically, 90 percent of all homicides are committed by men. This means that there are not many female murderers in Sweden. This awoke the question how the news media portrays the female predator compared to the male predator. LÄS MER

 5. 5. Artificiell romans : En genusvetenskaplig analys av romantiska relationer mellan artificiellt intelligenta och mänskliga karaktärer i filmerna "Be Right Back", Ex Machina och Her 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Nadim Herbert; [2019]
  Nyckelord :Science-fiction; film; cyborg; artificiell intelligens; romans; sexualitet; kroppslighet; genus; femininitet; maskulinitet;

  Sammanfattning : This thesis examines romantic relationships between human and artificially intelligent characters in the science-fiction films Ex Machina (2014), Her (2013) and “Be Right Back” (2013) from anthology series Black Mirror. The purpose of the thesis is to examine these relationships in relation to norms concerning corporeality, gender, sexuality and romance, exploring how the portrayal of these relationships and the characters in them subvert and/or reinforce those norms. LÄS MER