Sökning: "normative leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden normative leadership.

 1. 1. Nya tider, nytt styrmedel. En fallstudie i kopplingen mellan CSR och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Sandell; John Larsson; [2021-08-12]
  Nyckelord :Self Determination Theory; Institutional Theory; Systems Theory; Daniel Pink; purpose; motivation; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR as governance; CSR as policy instrument; CSR and motivation; agile; agile organization; development of governance in agile organizations; normative leadership; normative leadership in agile organizations; Volvo Cars;

  Sammanfattning : This case study has investigated the possibility of utilizing current CSR commitments to further employee motivation, by exploring the relation between motivation and alignment in commitments to social challenges. Self Determination Theory, Institutional Theory and Systems Theory has been used to explore the positive correlation between CSR and Motivation, as shown by Kunz (2020). LÄS MER

 2. 2. IKEA Group employees as DANCERs in a normative context: Mindfulness and its experienced influence on self-leadership

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Monika Reichert; Tra Mi Nguyen; [2021]
  Nyckelord :Mindfulness; Flow state; Positive Psychology; Leadership; Self-leadership; Organizational culture; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Role of Personality and Positive Psychological Capital in Business Students’ Motivation to Lead

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Liz Heiner; [2021]
  Nyckelord :motivation to lead; psychological capital; personality; business students; leadership development;

  Sammanfattning : Given the strong focus of both organizations and institutions of higher education on leadership development, understanding antecedents to leadership motivation is a topic of great interest. This pre- registered study set out to investigate personality factors as antecedents to motivation to lead (MTL) and positive psychological capital (PsyCap). LÄS MER

 4. 4. Upplevelser om virtuellt ledarskap : Chefer och personals upplevelser angående ledarskapet under covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Simon Åkerling; Emilia Porshammar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtuellt arbete har ökat de senaste åren vilket har bidragit till att det pratas mer om begreppet i samhället. Ledarskapet som följer det virtuella arbetet är även något som har diskuterats för att skapa en förståelse för hantering av virtuellt arbete för ledare. LÄS MER

 5. 5. "We protect animals well" : A structural approach to abusive conduct within circus schools

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Rosa Matthis; [2021]
  Nyckelord :Abusive conduct; Sexual harassment; Moral harassment; Circus Schools; Artistic Education; Structural approach; Bystanders; Management.;

  Sammanfattning : This master thesis investigates abusive conduct in circus schools. Focus is put on the management level in order to achieve and provide knowledge of measures and attitudes related to prevention. LÄS MER