Sökning: "normativity"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet normativity.

 1. 1. LGBTQI+ in the Swedish Asylum Process - A Critical Discourse Analysis of Swedish Immigration guidelines for assessing LGBTQI+ asylum seeker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elin Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Queer Theory; Hetero-cis-normativity; Gender Binary; Queer Asylum; Sweden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dagens ungdomsbrottslighet: ett samhällsproblem eller ett mediefenomen? En kritisk diskursanalys av utvalda svenska nyhetskällors rapportering om den rådande ungdomsbrottsligheten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emmie Fahlström; Desireé Hilli Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; media; normativity; theory of punishment; young offenders; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current juvenile delinquency has been a debated subject for a long time, for instance among politicians, scientists, media and the police. Some think it has increased dramatically during the last years, while some claim the opposite. LÄS MER

 3. 3. All That Glitters Is Not Gold: An exploratory study into converging and diverging stakeholders perceptions of sustainability reporting

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Seline van de Wouw; Natali Bremer; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; EU Dir 2014 95; Global Reporting Initiative; Stakeholder theory; Stakeholder salience; Institutional theory; Isomorphic pressures; Normativity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to critically explore how a regulatory, community and organizational stakeholder perceive their role in the context of sustainability reporting as well as identify convergence and divergence between these different stakeholder perceptions. Methodology: We chose a qualitative-abductive approach to our case study of sustainability reporting by interviewing three stakeholders representing three different stakeholder perspectives. LÄS MER

 4. 4. Helig femininitet, läkande och systerskapets återkomst: könskonstruktion och aktörskap i separatistiska, ny-spirituella evenemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sälde; [2020]
  Nyckelord :New age; helig femininitet; festivaler; postsekularism; aktörskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines five contemporary spiritual festivals, courses and gatherings for women in a Western post-secular context. The purpose of the paper is to contribute to the current feminist debate on alternative spirituality, often referred to as new age, in regard to gender essentialism and agency. LÄS MER

 5. 5. Barndomsrevolution på Unga Klara : En föreställningsanalys av För att jag säger det utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linnéa Wäisänen; [2020]
  Nyckelord :Unga Klara; gender; performativity; performance analysis; childhood revolution; theatre for children and young audiences; Unga Klara; genus; performativitet; föreställningsanalys; barnteater; barndomsrevolution;

  Sammanfattning : CHILDHOOD REVOLUTION AT UNGA KLARA - A performance analysis of ’För att jag säger det’ from a gender perspective LINNÉA WÄISÄNEN Abstract The Swedish professional theatre for children and young audiences is in a constant change, development and renewal due to adulthoods shifting view and understanding of the child and childhood through the ages. The shifting discourse of childhood can be seen both in the various theatre performances for children and young audiences throughout the 20th century, but also in the constant shifting discussions and debates about what sort of performances are appropriate for children. LÄS MER