Sökning: "normbrytande beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden normbrytande beteende.

 1. 1. När pappor sviker och normer bryts En analys av karaktärerna Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Axling; Anna Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Ronja Rövardotter; normer; relationer; könsroller; barn och vuxna; pappor; exkludering; läsa mellan raderna; lässtrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens karaktärer Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter. Litteraturanalysen genomförs med komparativ metod. Syftet är att synliggöra diskriminerande strukturer, exkluderingsmekanismer och normer i texterna. LÄS MER

 2. 2. Annat socialt nedbrytande beteende, vad innebär det? : En kritisk diskursanalys av domar om tvångsvård enligt 3 § LVU

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Noora Ahjokivi; Sandra Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Compulsory care; Norm-breaking behavior; Youth; Administrative court; Discourse; Tvångsvård; Normbrytande beteende; Ungdomar; Förvaltningsrätten; Diskurs;

  Sammanfattning : År 2018 fick cirka 8 900 barn och ungdomar vård med stöd av tvångsvårdslagstiftningen Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Ett av rekvisitet detta baseras på är det så kallade socialt nedbrytande beteendet, ett rekvisit öppet för tolkning. LÄS MER

 3. 3. Könsrollsanknutna förväntningar hos elever i gymnasieskolan : Hanteringsstrategier och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lovisa Ramquist; [2020]
  Nyckelord :Gender roles; high school; gender stereotypes; heteronormativity; sexual standards; gender schema theory; social identity theory; Könsroller; gymnasieskolan; sterotyper; förväntningar; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka upplevda förväntningar för de två biologiska könen bland gymnasieelever. Syftet preciseras i tre frågeställningar vilka behandlar om och hur dessa förväntningar tar sig uttryck samt hanteringsstrategier och konsekvenser kopplade till dessa. LÄS MER

 4. 4. En fast punkt att hålla sig i när det stormar : En kvalitativ studie om hur lärare med sin samhällskunskapsundervisning kan förebygga ungdomsbrottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabell Huggare; Amanda Emet; [2020]
  Nyckelord :Förebyggande undervisning; ungdomsbrottslighet; beteendeproblematik; riskfaktorer; skyddsfaktorer; normbrytande beteendemönster; brottsprevention; barn; mobbning; kränkningar; förstärkningsprincipen; beteenden; samarbete; samverkan; relationer; förebild; otrygg hemmiljö.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare inom F-3 kan förebygga ungdomsbrottslighet med sin samhällskunskapsundervisning. Problemområdet är att läroplanen framhåller att eleverna ska fostras till samhällsmedborgare, samtidigt beskriver media ett samhälle där barn begår brottsliga handlingar. LÄS MER

 5. 5. Funktionell familjeterapi för ungdomar med normbrytande beteende : En integrativ litteraturstudie om komponenter och upplevd verkningsgrad i familjebaserad behandling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Amanda Matsson Andrén; Simone Schmidt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER