Sökning: "normbrytande litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden normbrytande litteratur.

 1. 1. Den oändliga jakten på frihet : En analys av patriarkatets kvinnoförtryck i Jonas Gardells släktkrönika Till minne av en villkorslös kärlek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Konstantina Kalogeropoulou; [2021]
  Nyckelord :gender order; patriarchy; oppression; Jonas Gardell; feminist theory; gender creation; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.; genusordning; patriarkat; förtryck; Jonas Gardell; feministisk teori; genusskapande; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.;

  Sammanfattning : Genom en närläsning av släktkrönikan Till minne av en villkorslöskärlek, analyserar denna uppsats hur det patriarkala samhället begränsar huvudkaraktären Ingegärd Rasmussen. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genusskapande samt Lois Tysons feministiska teori och litteraturkritik, presenterar jag de rådande könsroller, könsnormer samt genusordningar som begränsar Ingegärd Rasmussen under hela hennes livstid. LÄS MER

 2. 2. Familjen annorlunda? –en text- och bildanalys av normbrytande familjekonstellationer i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexandra Andrade; Edith Olsson; [2020]
  Nyckelord :Familjekonstellationer; regnbågsfamiljer; barnlitteratur; bilderböcker.;

  Sammanfattning : I vår uppsats analyserar vi regnbågsfamiljer och deras framställning där vi utgår från två bilderböcker: Malins mamma gifter sig med Lisa och Noras pappor ska gifta sig – med varandra!.Syftet med vår uppsats är att undersöka hur familjekonstellationer utanför normen framställs i bilderböcker. LÄS MER

 3. 3. Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Holm; Jessica Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Emil i Lönneberga; genus; normbrytande; didaktik; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en tematisk studie där vi analyserar karaktärerna i två verk av Astrid Lindgren, Pippi Långstrump (1945) och Emil i Lönneberga (1989). Syftet med uppsatsen är att undersöka normbrytning ur ett genusperspektiv samt hur dessa verk kan användas i ett didaktikärende. Vår metod grundar sig i en textanalys. LÄS MER

 4. 4. Hellre kär i en vampyr än homosexuell : Gymnasielärares redogörelse om potentiella meningserbjudanden, makt och litterär representation i skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Uusitalo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to, through an intersectional perspective, examine the potential meaning making from the chosen literature and how literary representation and asymmetry of power are treated in the L1 classroom according to L1 teachers. Research shows that identification in literature can be of importance to the reader’s well-being (jfr. LÄS MER

 5. 5. Didaktiska möjligheter utifrån genuskonstruktioner i Hungerspelen : En karaktärsanalys av Katniss Everdeen och Peeta Mellark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jessica Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :Genus; feminism; femininitet; maskulinitet; stereotyper; normer; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att studera romanen Hungerspelen, skriven av Suzanne Collins. Syftet är att undersöka hur karaktärerna Katniss och Peeta skildras ur ett feministiskt perspektiv där fokus ligger på att studera de båda karaktärernas genuskonstruktioner. LÄS MER