Sökning: "normbrytande reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden normbrytande reklam.

 1. 1. Slutdestination: HBTQ-personers inkludering och representation i reklam : En kvalitativ fallstudie om HBTQ-personers uppfattning om normbrytande reklam och sin inkludering i media

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Sandström; Alicia Franzén; [2019]
  Nyckelord :Normbrytande reklam; HBTQ; representation; stereotyper; inkludering;

  Sammanfattning : Reklam och media har en stor påverkan på samhället och består ofta av homogena och stereotypa representationer av människor. Syftet med studien är att undersöka HBTQ-personers uppfattning och åsikter om normbrytande reklam och deras representation i media. LÄS MER

 2. 2. Trovärdig marknadsföring för en lat generation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Malteson; Malin Terne Försund; [2019]
  Nyckelord :trovärdighet; marknadsföring; storytelling; CSM; millennials; reklam;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om trovärdighet i reklam och om företags sätt att stärka sitt varumärke genom budskap om ansvarstagande. Detta undersöks ur ett millennialperspektiv eftersom att det är den generation som tangerar att vara det största kundsegmentet genom tiderna. LÄS MER

 3. 3. Trendigt : En undersökning av värdeord i reklam för skönhetsprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Juliana Akello; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att granska modern reklam och dess spegling av genus i vårt samhälle. Språk är ett verktyg som påverkar alla individer och i reklam kan språket ofta användas manipulativt. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitet och det stereotypt manliga - En undersökning av Åhlens kampanj ”Bryt klädmaktordningen” och hur det stereotypt maskulina utmanar normen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Brynell; [2018]
  Nyckelord :Åhlens; stereotyp manlighet; normer; den manliga blicken; reklambilder; bildanalys; Visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet var att få en ökad förståelse för hur bilden av det stereotypt manliga förändrats i reklam och hur det kan vara normbrytande. Som medel för att göra detta använde jag en visuell analys, med semiotiska analyser som grund och med fördjupning av en diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. Kultur som strategisk resurs: En kvalitativ studie om kulturella värden i Åhléns digitala reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olga Kåks Dufvenberg; Anna Juhlin; [2018]
  Nyckelord :kulturella värden; varumärkeskommunikation; reklam; storytelling; socialsemiotik; multimodalitet; representation; normbrytande kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att söka förståelse för hur ett svenskt, kommersiellt företag arbetar strategiskt kommunikativt med kulturella värden i sin digitala marknadsföring, och därigenom bidra med utökad förståelse inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Det finns begränsat med forskning som har undersökt kulturella värden i reklam. LÄS MER