Sökning: "normbundenhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet normbundenhet.

 1. 1. Dubbla avdrag och OECD - En undersökning av 24 b kap. 14 - 18 §§ IL och OECD:s tolkningsvärde i intern rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludwig Wikman; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; hybrida missmatchningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During 2013 OECD, in collaboration with G20, presented 15 actions against base erosion and profit shifting (“BEPS”) through international structures. Recommendation 6 and 7 in action 2 refers to hybrid mismatches and double deductions. LÄS MER

 2. 2. Normbundenhet eller godtycklighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Wennerholm; [2016]
  Nyckelord :Rättssäkerhet; beskattning; skönsbeskattning; restauranger; kammarrätten; godtycklighet; beviskrav; normbundenhet; efterbeskattning; bevisbörda; ordinarie förfarande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER