Sökning: "normer fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden normer fotboll.

 1. 1. Pyroteknik och fotboll: en analys av normer kring brukandet av pyroteknik på svenska fotbollsarenor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Jacob Närhi; [2019]
  Nyckelord :football; norms; pyrotechnics; supporter culture; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to map and analyse the discrepancy between legal norms, the framework of the Swedish Football Association and the social norms that exist within supporter groups, regarding the use of illegal pyrotechnics in Swedish football. The widespread use of pyrotechnics has become a debate involving more or less anyone with an interest in Swedish football. LÄS MER

 2. 2. Tjejer kan väl inte spela fotboll? : En komparativ studie om normer, genus och etnicitet i barnlitteratur utgiven på två skilda förlag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kajsa Andgrim; Emma Nevalainen; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; barnlitteraturanalys; bokförlag; etnicitet; genus; genusperspektiv; mångfald; normer och normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på om Sveriges största förlag inom barnlitteratur Bonnier Carlsen och ett av Sveriges mindre förlag Olika förlag skiljer sig ifråga om normer, genus och etnicitet i deras barnlitteratur. Vi tittar på hur flickor och pojkar framställs i böckerna, vilka normer som finns, om det finns med personer med annan etnicitet än skandinavisk etc. LÄS MER

 3. 3. Finska och svenska elitdamfotbolltränarnas tankar kring skador och skadeprevention

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aino Turtiainen; [2019]
  Nyckelord :Attityder; skadeprevention; Professionalisering; Maktteori; Semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Damfotbollen har såsom alla andra idrotter blivit mera professionaliserad genom åren. Professionell fotboll innebär höga doser av träning och fokus på vinnandet. Dessutom har tidigare studier visat att tränaren kan vara en riskfaktor för skador. LÄS MER

 4. 4. Pojkar av det rätta virket : En kvalitativ studie om den svenska fotbollens maskulinitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Jemt; [2018]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; Orientering; Subjektposition;

  Sammanfattning : Fotboll är en sport som säger sig stå för inkluderande, egalitära värderingar. Svenska Fotbollsförbundet strävar efter att föregå med gott exempel, vilket innebär att fotboll ska motverka alla former av diskriminering och bidra aktivt till jämställdhet och samhällsnyttiga värderingar och värden. LÄS MER

 5. 5. ”Om inga tjejer håller på då ser man ju att man inte ska vara där” : en kvalitativ studie om ledares syn på flickfotboll

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anneli Jernhall; Elin Rosén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ledare och tränare ser på flickfotbollen i Österåker. Studiens frågeställningar är: Varför slutar flickor att spela fotboll? Hur ser tränare och ledare på vägledande policydokument och riktlinjer? Hur ser tränarna på ett jämställt föreningsliv?     Metod Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där vi genom att intervjua ledare i olika fotbollsföreningar i Österåker försöker få en bredare förståelse för flickors avhopp från föreningarna. LÄS MER