Sökning: "normer historia"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden normer historia.

 1. 1. ”Kvinnor hade inte byxor under vikingatiden” - En kvalitativ textanalys av läroböcker i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Michelle Edvardsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :genus; lärobok; kön; historia; undervisning; historieundervisning; androcentrism; traditionella könsmönster; textanalys; makt;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa hur kön görs i läroböcker som används i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv, specifikt avsnitt om vikingatiden. Studien bygger på fyra läroböcker i ämnet historia där avsnitt om vikingatiden behandlas. LÄS MER

 2. 2. Den kollektiva minnesfölusten : En normkritisk studie om attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Agnes Runeby; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; kollektivt minne; arkiv; representation; inkludering; identitet; normer; normkritik; makt; demokrati;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven. Våra arkiv förvaltar vårt gemensamma kulturarv och anses utgöra vårt kollektiva minne. LÄS MER

 3. 3. Ny form på given roll : ett arbete om att inte bli vid sin läst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet; Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Rebecca Petrini; Lina Frick-Meijer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hantverkare, formgivare och produktutvecklare, när är vi vad och när är vi allt? Vad definierar skillnaden och vad krävs av oss för att kunna kliva in i en profession som inte är huvudinriktningen på vår programutbildning? I det här arbetet söker vi klarhet på dessa frågor. Först genom tryckta källor, där vi sammanfattar vad som definierar de i sammanhanget mest centrala yrkesidentiteterna hantverkare, designer, formgivare och produktutvecklare. LÄS MER

 4. 4. ‘Where do you draw the line?’ : A study about how South African social workers understand their professional role when working with caregivers who use child corporal punishment.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Lovisa Granath; Maria Sandström; [2018]
  Nyckelord :Corporal punishment; defence of reasonable chastisement; social constructionism; social work; South Africa; Barnaga; försvar för rimlig tuktan; socialkonstruktionism; socialt arbete; Sydafrika;

  Sammanfattning : Globally, there is an ongoing debate whether child corporal punishment should be banned or not in the home environment. While several countries have banned it already, South Africa is currently in a process of change. LÄS MER

 5. 5. Ensamstående mödrar i den jämställda föräldraledigheten : Den historiska utvecklingen i relationen mellan föräldrapenning och ensamstående mödrar från 1880 till 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Amandah Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genuskonstruktion; föräldrapenning; ensamstående mödrar; jämställdhet; socioekonomisk historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om relationen mellan föräldraledighet och ensamstående mödrar. Med ett långt tillbakagående historiskt avstamp, ämnar uppsatsen undersöka normer omkring föräldraskap, när och hur föräldraledighet först infördes och hur den utvecklats, och hur den ensamstående modern inkluderats, eller exkluderats, i sammanhanget. LÄS MER