Sökning: "normer i Sverige boston naming test"

Hittade 1 uppsats innehållade orden normer i Sverige boston naming test.

  1. 1. Benämningsförmåga och språkförståelse hos äldre individer : Boston Naming test och Token test i en population 85-åringar

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

    Författare :Sabina Suljanovic; Maria Rydin; [2012]
    Nyckelord :Naming ability; language comprehension; Boston Naming test; Token test; aging; benämningsförmåga; språkförståelse; Boston Naming test; Token test; åldrande;

    Sammanfattning : Väl etablerade normativa data för äldre individer är av stor betydelse för att särskilja mellan normalt åldrande och tecken på demenssjukdom. Kortversioner av Boston Naming test och Token test ingår i screeningbatterier och används ofta vid neuropsykologiska undersökningar. LÄS MER