Sökning: "normer i andra länder"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden normer i andra länder.

 1. 1. Polariseringen kring orsaksförklaringarna om hedersrelaterat våld : En kvalitativ diskursanalys om hur sju svenska forskningsverk beskriver orsaksförklaringarna om hedersrelaterat våld.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Louise Edlund; Maria Saliba; [2019]
  Nyckelord :Honor-related violence; polarized debate; intersectionality; culture; social work and explanations of cause; Hedersrelaterat våld; polariserad debatt; intersektionalitet; kultur; socialt arbete och orsaksförklaringar;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis work is to investigate how research on honor-related violence is structured and how this can potentially affect social work. The scientific problem we see is about the fact that the polarized debate regarding honor-related violence is a growing problem, not only in Sweden, but also in other Nordic countries. LÄS MER

 2. 2. Why do you share? An exploratory study on attitudes towards collaborative consumption among young adults in Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefine Henman; [2019]
  Nyckelord :Collaborative consumption; attitudes and motivations; young adults; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Collaborative consumption – i.e. sharing, renting, trading and swapping things instead of owning them – has in previous years emerged as an alternative consumption mode, assumed by many to be less resource demanding and more sustainable than current consumption patterns. LÄS MER

 3. 3. Implementering av internationell redovisningsstandard i små företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joanna Malmquist; Josefina Svensson; [2019]
  Nyckelord :Implementering; internationell redovisningsstandard; små företag; IFRS; IFRSSE; SME;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER

 4. 4. ”Jag känner mig inte bra nog” : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av hur sociala medier påverkar deras hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Fridehjelm; Linn Broström; Ida Olsson; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; health norms; mental health; sense of coherence; social media; sociocultural theory; Hälsonormer; känsla av sammanhang; psykisk hälsa; sociala medier; sociokulturell teori; ungdomar;

  Sammanfattning : Bland ungdomar i åldrarna 16-18 i Sverige har den psykiska ohälsan ökat de senaste åren och förväntas att fortsätta öka. Sverige är ett av de mest digitaliserade länder där 99 % av de svenska ungdomarna har tillgång till och estimeras använda sociala medier från två till över sex timmar dagligen. LÄS MER

 5. 5. Språket är nyckeln till integration. -En studie om utlandsfödda kvinnors integration in i det svenska samhället med fokus på språkets betydelse.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Teresia Ljung; Johanna Stripple; [2019]
  Nyckelord :Integration; language; women; Sweden; gender; ethnicity; identity;

  Sammanfattning : Parts of the Swedish population are migrants from other countries and cultures due to Sweden's liberal integration system. This study aims to depict the experience of the integration process with a focus on the role of the Swedish language. This is done through qualitative interviews with six women who all arrived to Sweden as adults. LÄS MER