Sökning: "normer i arbetsgruppen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden normer i arbetsgruppen.

 1. 1. Kvinnliga riksdagsledamöters förutsättningar En fallstudie om informella hinder i riksdagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Saläng; Malin Wolters; [2019]
  Nyckelord :feministisk institutionalism; feminism; institutionella normer; könsroller; riksdagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgruppen för jämställdhet i riksdagen lät 2016 genomföra en enkätstudie och en intervjustudie i syfte att kartlägga riksdagsledamöternas förutsättningar för att genomföra sitt arbete. Resultatet från dessa studier visade att kvinnliga riksdagsledamöter i högre utsträckning än manliga möts av informella hinder i riksdagsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. Allt för laget : Kårandans betydelse för kadetters identifikationsprocess i militära sammanhang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elsa Sundwall; Amanda Jolby; [2017]
  Nyckelord :Social identitet; kåranda; kadett; soldat; militär verksamhet;

  Sammanfattning : I militär verksamhet brukar kåranda, det vill säga en nära gemenskap och delade normer, beskrivas som centralt för arbetet. Både positiva och negativa aspekter av kåranda diskuteras i olika sammanhang. Fokus ligger då på hur grupper påverkas av kåranda, till exempel genom att bli mer effektiva men också exkluderande. LÄS MER

 4. 4. Chefers förmåga att hantera emotioner i samband med en gisslantagning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Malin Elfgren Boström; [2015]
  Nyckelord :Hostage-taking; response organizations; emotions; emotion management; stress; Gisslantagning; krishanteringsorganisationer; emotioner; emotionshantering; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse för de mest centrala aspekterna av emotionshanteringen i gisslandramat och hur cheferna hanterade sina egna och andras emotioner under denna händelse. Det empiriska materialet byggde på fjorton intervjuer med chefer i olika befattningar och med skiljda organisationstillhörigheter inom olika krishanteringsorganisationer. LÄS MER

 5. 5. Verksamma floristers syn på vilka kunskaper och kompetenser som leder till anställningsbarhet inom floristyrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Roxberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad verksamma florister har för syn på anställningsbarhet inom yrket.Som förberedelse till studien har jag tagit del av tidigare forskning om anställningsbarhet, kvalitetsarbete inom gymnasieskolans yrkesprogram, en avhandling om bedömning av yrkeskompetens samt andra studentarbeten. LÄS MER