Sökning: "normer inom hockey"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden normer inom hockey.

 1. 1. Idrotten som (o)hälsofrämjande arena? : En intervjustudie om kroppskultur, jargongen och social struktur inom ishockey

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mathias Angelin; [2018]
  Nyckelord :Violence; Hockey; Jargon; Norms; Masculinity; Våld; Ishockey; Jargong; Normer; Manlighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främjande av fysisk aktivitet är ett av de elva folkhälsopolitiska målen i Sverige. Ishockey är en av Sveriges största idrotter med över 90 000 utövare. LÄS MER

 2. 2. Att inte ha den naturliga platsen på arbetet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Rådberg; [2018]
  Nyckelord :Barriers; Equality; Female; Male dominans; Swedish Icehockey; Sport;

  Sammanfattning : Studien belyser kvinnors upplevelser av arbete inom svensk herrhockey samt vanligt förekommande hinder som kvinnor upplevt ha stött på under sin karriär. Svensk hockey präglas utefter tradition av mycket manliga normer och är även en mycket mansdominerad arena och sport där framstegen i fråga om jämställdhet hindras av de sociala konstruktionerna maskulinitet och femininitet. LÄS MER

 3. 3. ”Alltså vi har kul tillsammans, vi har kul som lag liksom” : Hur maskulinitet(er) konstrueras och iscensätts inom pojkungdomshockeyn

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Hockey; Genus; Maskulinitet; Queerteori; Ungdomar; Pojkar; Etnicitet; ;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Det övergripande syftet handlar om hur spelare och ledare i ett pojkungdomslag i ishockey konstruerar och iscensätter maskuliniteter. Studien tar avstamp i att det skett en förändring i samhället rörande normer kring normalitet och maskulinitet och annorlunda uttryckt är studiens avsikt att undersöka hur detta påverkar konstruktionen av maskulinitet. LÄS MER

 4. 4. Att coacha individen och laget : En kvalitativ studie av ishockeycoachens arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Daniel Samuelsson; [2010]
  Nyckelord :coaching; coach; individual; team; Daniel Samuelsson; work; coaching; coacha; individen; ishockey; laget; Daniel Samuelsson; arbetssätt; lag; individ;

  Sammanfattning : Bakgrunden till uppsatsen är att jag vill titta närmare på hur man bygger ett framgångsrikt ishockeylag, där man får ut det mesta av varje individ för att på så vis bilda en svårslagen enhet samt hur en coach kan arbeta för att skapa ett klimat som uppmuntrar till utveckling, både på isen och vid sidan om.Syftet med uppsatsen är att utforska den vetenskapliga kunskap som finns om hur ett lag och dess individer kan coachas samt ta reda på hur elitseriecoacher arbetar för att coacha laget och individen och hur elitseriespelare vill att coachen ska agera. LÄS MER

 5. 5. Frizon eller fängelse? : Kvinnliga lagidrottare i heteronormativitetens gränsland

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Eva Linghede; [2007]
  Nyckelord :heteronormativitet; genus; sexualitet; homosexualitet; idrott; queer; lagidrott; kvinnor;

  Sammanfattning : Aim The aim of the study is to find out if, and in that case how, the sports movement creates and reproduces norms and values regarding sex and sexuality. Questions to be answered are: Which experiences do non-heterosexual women have of everyday activities in the Swedish sports movement? How are norms on sex and sexuality visible in practice? Are there mechanisms/practices that challenge these norms? Finally, the results are discussed in relation to two policy documents from the National Organization of Sports (RF); “Sports Wants” and “Policy and plan of action against sexual harassment and sexual discrimination within sports”. LÄS MER