Sökning: "normer inom innebandy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden normer inom innebandy.

 1. 1. "Handlandets förnuft" : En intervjustudie om fem innebandyspelares syn på handlingar i matchsituationer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Joacim Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Innebandy; Juste spel; Intervjustudie; Sociologi; Dalarnas Innebandyförbund;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur innebandyspelare talar om sitt samt lagets handlande och även att undersöka om det ligger sociala strukturer kring spelarnas handlingar vid tolkningen av fair play-idealet. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie där fem innebandyspelare, som spelar i de serier som Dalarnas innebandyförbund administrerar, fick tala om handlande i matchsituationer. LÄS MER

 2. 2. Frizon eller fängelse? : Kvinnliga lagidrottare i heteronormativitetens gränsland

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Eva Linghede; [2007]
  Nyckelord :heteronormativitet; genus; sexualitet; homosexualitet; idrott; queer; lagidrott; kvinnor;

  Sammanfattning : Aim The aim of the study is to find out if, and in that case how, the sports movement creates and reproduces norms and values regarding sex and sexuality. Questions to be answered are: Which experiences do non-heterosexual women have of everyday activities in the Swedish sports movement? How are norms on sex and sexuality visible in practice? Are there mechanisms/practices that challenge these norms? Finally, the results are discussed in relation to two policy documents from the National Organization of Sports (RF); “Sports Wants” and “Policy and plan of action against sexual harassment and sexual discrimination within sports”. LÄS MER