Sökning: "normer sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden normer sjuksköterska.

 1. 1. Uppfattningar av det interprofessionella samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hampus Linden; Hanna Blid; [2019]
  Nyckelord :interprofessionell relation; kommunikation; läkare; sjuksköterska; Skandinavien;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrkesrelationen mellan sjuksköterskan och läkaren har funnits sedan en lång tid tillbaka. Trots det nära samarbetet, präglas det av gamla normer och strukturer som försvårar relationen. LÄS MER

 2. 2. Patientens attityd till intim omvårdnad : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Max Johansson; Jenny Öster; [2019]
  Nyckelord :Intim omvårdnad; Attityder; Kön; Integritet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under medeltiden utförde män och kvinnor omvårdnad via religiösa organisationer. På 1600-talet behövde sjuksköterskor ingen formell utbildning då de var assistenter till läkaren. På 1800-talets mitt kom Florence Nightingale och uttalade sig om att bedriva omvårdnad som sjuksköterska var en kvinnas uppgift. LÄS MER

 3. 3. Lika vård på lika villkor : en litteraturöversikt om hur jämställd vård bedrivs inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Askegård; Isabelle Lindblom Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; Könstillhörighet; Patient; Sjuksköterska; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets syn på det biologiska och sociala könet påverkar individens förväntningar och villkor och kan innebära både psykiska och fysiska konsekvenser. Länge har mannens anatomi och biologi fungerat som norm för medicinsk forskning vilket har påverkat vetenskapen och hur den ser ut än idag. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande arbete med patienter som har övervikt eller fetma

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tina Wiblin; Emma Fridvall; [2018]
  Nyckelord :fetma; hälsofrämjande; sjuksköterska; övervikt; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är tillstånd som riskerar att påverka personens hälsa negativt. Tillstånden medför även en ökad risk för olika sjukdomar såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Beröring av patientens kropp - sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Olsson Panzar; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; beröring; fysisk kontakt; kvalitativ studie; personlig sfär;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt vid beröring av patientens kropp. Bakgrund: Den mänskliga kroppen är laddad med olika betydelser och värderingar. Den hänger samman med vår person och vad det innebär att vara människa. LÄS MER