Sökning: "normer"

Visar resultat 1 - 5 av 5199 uppsatser innehållade ordet normer.

 1. 1. Konsten, kroppen och jag – en studie av aktivism i ett personligt konstnärskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lindis Ekström; [2023-05-31]
  Nyckelord :aktivism; artivism; låtskrivning; ätstörning; personligt uttryck; konstnärlig process; konstnärskap; normer;

  Sammanfattning : Konsten, kroppen och jag – en studie av aktivism i ett personligt konstnärskap är, precis som titeln säger, en studie som undersöker relationen mellan aktivism och musikskapande i författarens eget personliga konstnärskap. Genom att pröva några av sina tidigare musikstycken mot en teoribildning och sedan använda analysen för att skapa något nytt ämnar författaren få bättre förståelse kring vad aktivism har för roll i deras konstnärskap. LÄS MER

 2. 2. Leda som lärare. En kvalitativ studie om hur arbetslagsledaren navigerar i utrymmet mellan skolledning och kolleger

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Daniel Edvardsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :arbetslagsledare; mellanledare; livsvärld; fenomenologi; skolledning; praktikarkitekturer; Foucault; makt;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur fem arbetslagsledare (mellanledare) upplever att leda sina lärarkolleger utan att vara deras chef. Studien avser också fånga hur arbetslagsledare erfar att verka i fältet mellan skolledning och lärarlag. LÄS MER

 3. 3. En studie om mat, utan fokus på mat: Betydelsen av plats, dukning och sällskap i vardagliga middagspraktiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Tipphanat Chanthra; Lisa Lundh; [2023-05-12]
  Nyckelord :Meningsfulla middagspraktiker; Vardag; Normer; Ritual;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine everyday meals, more specifically to study the context of meaningful dinner practices, the interpretation of these as rituals, the role of material objects, social norms and social company. Eight qualitative interviews were conducted with young adults between the ages of 22 and 32, and theory and literature within the fields of cultural studies, sociology and the concept of rituals was used to guide the analysis and interpretation of the interviews. LÄS MER

 4. 4. SÅ SKA DU GÖRA QUEERHET Normativitet i en normbrytande kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Jerneborg; Klara Virolainen; [2023-04-24]
  Nyckelord :queer; HBTQ; normer; community; performativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur personer som identifierar sig som queer upplever normer inom queer-communityt. Utifrån frågeställningar riktade mot beskrivningar, upplevelser och strategier har vi ämnat fördjupa förståelsen för queera personers livsvillkor. LÄS MER

 5. 5. ATT RESA MED ELLER MOT MILJÖN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Wessbladh; [2023-03-20]
  Nyckelord :Transport; mobilitet; EU; hållbarhet; klimat; TPB; plats;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to contribute to the research on the choice of transport in everyday travel. This has been investigated through qualitative interviews with young adults in Sweden and Germany. Four interviews were conducted with in total eight participants. The focus of this thesis has been on primarily three things. LÄS MER