Sökning: "norms"

Visar resultat 1 - 5 av 5360 uppsatser innehållade ordet norms.

 1. 1. Kontroll i fastighetsbranschen. En kvalitativ enfallsstudie om kvinnliga och manliga chefers upplevelser av kontroll på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Lind; Julia Lindborg; [2024-02-13]
  Nyckelord :control; norms; surveillance; self-discipline; the gender system;

  Sammanfattning : This essay aims to examine managers experiences of control at the workplace within the property sector, and how these experiences differ between female and male managers. This study is a qualitative single case study that intends to offer a deeper understanding of a unique case and uses an abductive method approach. LÄS MER

 2. 2. Gender Equality and Electoral Violence : A Qualitative Analysis of Gender Equality and its Effect on Government-initiated Electoral Violence in Democratizing Societies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Alexander Tiedermann; [2024]
  Nyckelord :Electoral Violence; Gender; Gender Equality; democratization; election; violence;

  Sammanfattning : Electoral violence in democratizing countries results in hundreds of deaths each year and undermines democratic practices and the legitimacy of elections. Although identifying several societal and institutional factors increasing the risk of electoral violence, prior research has largely failed to consider gender equality when exploring the causes of electoral violence. LÄS MER

 3. 3. Representation av genus i svenska ungdomsserier : En multimodal kritisk diskursanalys av genusrepresentation i Young Royals och Störst av allt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lizette Bergman; Erica Jonbacker; [2024]
  Nyckelord :Representation; stereotypes; gender; MCDA; Netflix; Young Royals; Störst av allt Quicksand ;

  Sammanfattning : The purpose of the study “Representation of gender in Swedish youth TV series” is to illustrate how genders are represented in Swedish youth tv-series. Young people are influenced by the media when creating their identities and shaping their views of the world. LÄS MER

 4. 4. Spatial Stories of Peace. The case of the Greater Gola Landscape.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Nicholas Eklund; [2024]
  Nyckelord :spatial theory; Liberia; Sierra Leone; environmental peacebuilding; conservation; case study; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis follows the interdisciplinary tradition that exists in global studies by performing a spatial analysis of the imaginary of peace(s) and conservation as a practice of peace(s) and thus contributing to the fields of environmental peacebuilding, peace- and conflict studies, and geography. The thesis has its theoretical starting point in environmental peacebuilding and is drawing and building on spatial theory as a way of understanding the construction of peace(s) in the context of the Greater Gola Landscape, straddling the border of Sierra Leone and Liberia. LÄS MER

 5. 5. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
  Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

  Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER