Sökning: "norrbotniabanan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet norrbotniabanan.

 1. 1. Studie av effektiviseringsmöjligheter avseende dimensionering av typförstärkningslösningar i infrastrukturprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rafy Korkjian; [2020]
  Nyckelord :Rock; Support; Tunnel; Rock facilities; Primary stresses; Q-method; Typical support solution; Berg; Förstärkning; Tunnel; Berganläggningar; Initialspänningar; Q-metoden; Typförstärkningsförslag;

  Sammanfattning : Berganläggningar kräver oftast någon form av bergförstärkning. Vid projektering av nya berganläggningar används typförstärkningslösningar, vilket innebär en typ av bergförstärkning som är repeterbar för vissa i förväg bestämda kriterier. De styrande parametrarna är vanligtvis spännvidd och bergkvalité. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of cone factors for CPT-evaluation in CONRAD of sulphide- bearing soil in Mälardalen

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Matilda Garpefjäll; Hugo Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Sulphide soil; clay; CPT-evaluation; CONRAD; Mälardalen; Sulfidjord; lera; CPT-utvärdering; CONRAD; Mälardalen;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to investigate how to evaluate CPT-soundings in sulphide soilfrom Mälardalen in CONRAD. The objective is to conclude whether sulphide soil from Mälardalenshould be evaluated with existing methods or a new method should be developed. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse - en järnvägsstation i Byske

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mats Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur; Järnväg; Station; Järnvägsstation; Byske; Norrbotniabanan; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The places close to where a new railway line and new stations are established, are hugely affected by the arrival of this new mode of transportation. New possibilities to travel further in the same time as before, or the same distance in half the time, significantly increases the opportunities for both commuting and for visiting places. LÄS MER

 4. 4. Resecentrum i perifera lägen : Ett konceptförslag för resecentrum i Piteå kopplat till Norrbotniabanan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Standar; [2019]
  Nyckelord :Peripheral; travel center; railway station; accessibility; personal security; Perifer; resecentrum; järnvägsstation; tillgänglighet; trygghet;

  Sammanfattning : At present, a large part of the products from the north is transported on the main line through upper Norrland, which handles all railway transports through Norrland. The track does not meet today´s requirements for freight transport because of its curvy and hilly traction, its only track and the fact that it is located far from the coast where most industries are situated. LÄS MER

 5. 5. Planering av ny järnväg : Förberedelse för ökad kapacitet genom större byggnadsverk

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Adam Bhalli; Osama Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Railway; extension; construction’s works; capacity; investment calculations; the Swedish Transport Administration; Järnväg; utökning; byggnadsverk; kapacitet; investeringskalkyl; Trafikverket;

  Sammanfattning : A society that is constantly evolving and growing creates great demands on a well-functioning infraction structure. Railway investments as a transport solution for both passenger and goods transport are the basis for a continued positive development in society. LÄS MER