Sökning: "norrbottens historia"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden norrbottens historia.

 1. 1. History Has Its Eyes on You : a story about the identity of young Sami women, following the Girjas case

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Izabel Nordlund; [2020]
  Nyckelord :Sami people; identity; gender; heritage; the Girjas case;

  Sammanfattning : This study aims to understand some of the complexities of the Sami identity amongst young Sami women in Norrbotten County, Sweden. The Sami people are the only indigenous people living in the European Union and as many indigenous people around the globe, they are facing issues such as struggles over land rights, health issues and fragmented identities. LÄS MER

 2. 2. Norrbottens Bruna Historia : -En fallstudie av nationalsocialismen i Boden och Luleå 1934 - 1946

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Staffan Sandling; [2017]
  Nyckelord :Nationalsocialism Norrbotten Boden Luleå;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera hur de nationalsocialistiska partierna följde de nationella partiernas riktlinjer på kommunalnivå i Boden och Luleå. Tidsmässigt ligger undersökningen tiden mellan 1934 - 1946. Det var då som de nationalsocialistiska partierna var som störst i Norrbotten. LÄS MER

 3. 3. ”Lapparna i Sverige” : En studie om hur dagstidningarna Norrbotten-Kuriren och Norrländska socialdemokraten, gestaltade samer under 1920-talet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Elinor Persson; [2016]
  Nyckelord :Samer; minoritet; postkolonialteori; Norrbotten-Kuriren; Norrländska Socialdemokraten; subjektsposition och ”De andra”.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att se hur samer gestaltades i två norrbottniska tidningar under 1920-talet. Hur beskrevs samerna, användes några värdeladdade ord eller anlades några stereotyper? De två tidningarna som valts till undersökningen är Norrbotten-Kuriren en konservativ tidning och Norrländska Socialdemokraten, NSD en socialdemokratisk tidning. LÄS MER

 4. 4. Armasjärvi i förändring : en fallstudie om upplevelser av förändringar i landskapet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Evelina Christoffersson; [2014]
  Nyckelord :landskapsförändringar; landskapsrelationer; Norrbotten; upplevelse; rural;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka förändringar i det rurala landskapet i Norrbotten och undersöka och analysera hur människor upplever dessa. Undersökningen är gjord genom en fallstudie med byn Armasjärvi som utgångspunkt. Fallstudien består av tre delar, litteratur- kart- och intervjustudie. LÄS MER

 5. 5. Lukkari : försångarens och försångens betydelse, tradering och historia inom östlaestadianska församlingar i Norrbottens län

  L3-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Torbjörn Ömalm; [2014]
  Nyckelord :arktisk klämsång; försång; försångare; Gällivare; laestadianism; Lappland; lukkari; Norrbotten; psalmsång; tradering; Tornedalen;

  Sammanfattning : Detta pedagogiska specialarbete är en undersökning av lukkari – försångarens och försångens betydelse, tradering och historia inom östlaestadianska församlingar i Norrbottens län. Resultatet, som framkommit genom kvalitativa intervjuer med informanter, visar att val av lukkari och dess traderingsprocess mellan personer och generationer grundar sig utifrån parameterar såsom sångröst, personens mod och ansvarstagande, en levande kristen tro samt i vissa fall även arv. LÄS MER