Sökning: "norrköpingsmodellen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet norrköpingsmodellen.

 1. 1. Våga fråga, våga stanna upp : Socialsekreterares syn på barnsamtal och barns delaktighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandra Forsman; Alicia Lindström; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; socialtjänsten; socialsekreterare; norrköpingsmodellen; barns behov i centrum; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats handlar om hur socialtjänsten arbetar med utsatta barn mellan 4-12 år och hur de gör barnen delaktiga. Informationen har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med tre socialsekreterare, två arbetade med utredning och den tredje arbetade som verkställare för placerade barn. LÄS MER

 2. 2. Norrköpingsmodellen : om styrning av ett interorganisatoriskt personalavvecklingsprojekt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Peter Eiborn; Anders Falkeström; [2000]
  Nyckelord :Business and economics; Interorganisatoriska projekt; personalavveckling; projektstyrning; Norrköpingsmodellen; Dahlgren; Ekonomi;

  Sammanfattning : I en tid där samhällsansvar i allt högre grad präglar storföretagens agerande har ambitiösa personalavvecklingsprojekt där flera privata och offentliga organisationer involveras under 1990-talet blivit vanliga i samband med större industrinedläggningar. Ur ett styrningsperspektiv blir projektledningens uppgift att tillvarata den kompetens som ställs till projektets förfogande av medverkande aktörer. LÄS MER