Sökning: "norsk praxis"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden norsk praxis.

 1. 1. Marken lagen glömde - Om markrättigheter för samer, rättenskonstruktion och tillgänglighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Rignell; [2020-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Renskötselrätten är en civilrättsligt grundad rätt i Sverige som tillkommer den samiska befolkningen. Det är en bruksrätt av ett speciellt slag eftersom den är oberoende av avtal och grundad på urminnes hävd. Renskötselrätten är således beständig men avhängig historiska förhållanden, den vilar på gamla samiska traditioner. LÄS MER

 2. 2. Släckt rättssäkerhet för en knäckt gängkriminalitet? - Om anonyma vittnen som lösning på organiserad brottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Jönsson; [2019]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The parliamentary debate on the gang violence in Sweden resulted in a proposal for an assigned investigation on the introducing of an opportunity to testify anonymously. The investigation, which is now led on by the government, is one of several measures taken in order to end the culture of silence in organized criminality. LÄS MER

 3. 3. Tidigt självförsvar - En komparativ studie av nödvärnets utsträckning i tiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alfred Nilsson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; komparativ rätt; nödvärn; preventivt nödvärn; överhängande brottsligt angrepp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The subject of this essay has been to determine the content of established law, concerning at what time an attacked person is entitled to self-defence at the earliest. Both Sweden and Norway’s legal solutions have been studied, using a legal dogmatic method, and a comparative legal method. LÄS MER

 4. 4. Vem är det som har sagt det? - Om införande av anonyma vittnesmål i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Petersson; [2017]
  Nyckelord :processrätt; vittne; vittnesmål; anonym; anonyma vittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that witnesses in fear of reprisals do not dare to testify in criminal-proceedings is a growing problem. A system with anonymous witnesses is often assigned as a solution. LÄS MER

 5. 5. Avdrag på fängelsestraff för tid i häkte med restriktioner - strafflindring eller strafftidsförkortning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Boeryd; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; straffprocessrätt; häktning; restriktioner; avdrag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka och analysera regleringen kring avdrag för tid i häkte med restriktioner utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Utgångspunkten i svensk rätt är att avdrag för tid i häkte ges med en dag per dag i häktet enligt strafftidslagen. LÄS MER