Sökning: "norsk praxis"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden norsk praxis.

 1. 1. Tidigt självförsvar - En komparativ studie av nödvärnets utsträckning i tiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alfred Nilsson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; komparativ rätt; nödvärn; preventivt nödvärn; överhängande brottsligt angrepp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The subject of this essay has been to determine the content of established law, concerning at what time an attacked person is entitled to self-defence at the earliest. Both Sweden and Norway’s legal solutions have been studied, using a legal dogmatic method, and a comparative legal method. LÄS MER

 2. 2. Vem är det som har sagt det? - Om införande av anonyma vittnesmål i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Petersson; [2017]
  Nyckelord :processrätt; vittne; vittnesmål; anonym; anonyma vittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that witnesses in fear of reprisals do not dare to testify in criminal-proceedings is a growing problem. A system with anonymous witnesses is often assigned as a solution. LÄS MER

 3. 3. Avdrag på fängelsestraff för tid i häkte med restriktioner - strafflindring eller strafftidsförkortning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Boeryd; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; straffprocessrätt; häktning; restriktioner; avdrag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka och analysera regleringen kring avdrag för tid i häkte med restriktioner utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Utgångspunkten i svensk rätt är att avdrag för tid i häkte ges med en dag per dag i häktet enligt strafftidslagen. LÄS MER

 4. 4. Bör barnkonventionen bli svensk lag?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Klara Löfberg; [2017]
  Nyckelord :barnkonventionen; barnets bästa; barns rätt att uttrycka sina åsikter;

  Sammanfattning : Vid tvister om vårdnad, boende och umgänge har barn i Sverige givits en rätt att uttala sig. Denna rätt framgår av 6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken (1949:381) (FB). LÄS MER

 5. 5. "Vad händer om min sambo dör?" - En studie av sambors rättsliga efterlevandeskydd i Sverige och Norge med utgångspunkt i teorin om normativa grundmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; sambo; efterlevandeskydd; arvsrätt; bodelning; Norge; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har samboförhållanden i både Sverige och Norge blivit en allt mer vanlig och allt mer socialt accepterad samlevnadsform. Trots relativt likartade samhällsförhållanden har dock lagstiftaren i respektive land utformat sambors rättsliga efterlevandeskydd på olika sätt. LÄS MER