Sökning: "norska"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade ordet norska.

 1. 1. Samma skådespelare, olika språk. Att behärska flera språk: är det en resurs eller ett hinder i mitt sceniska arbete som skådespelare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Küster; [2023-04-04]
  Nyckelord :språk; musikal; tyska; franska; norska; svenska; skådespelare; verktyg; rollarbete; brytning; modersmål; mångfald;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att fördjupa mig i frågor som rör sceniskt karaktärsarbete på olika språk. Jag undersöker utmaningar och möjligheter förknippade med att som skådespelare i det sceniska arbetet gestalta en karaktär på språk som man inte ursprungligen definierar som sitt modersmål. LÄS MER

 2. 2. Svenska kyrkans utmaningar med undervisning i en post-kristen tid : Analys utifrån en läroplansteoretisk och en kyrkohistorisk komparation av Norska och Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan J:son Ljung; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En straffmätning i förändring och riskerna därtill : Analys av rättens bedömningar i de första kronvittnesdomarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Nordh; [2023]
  Nyckelord :kronvitte; kronvittnen; 29 kap. 5 a § brottsbalken; 29 kap. 5 a § andra stycket brottsbalken; 29:5a BRB; straffmätning; strafflindring;

  Sammanfattning : Det dödliga skjutvapenvåldet har mer än fördubblats de senaste tio åren vilket är ett resultat av den ökade gängkriminaliteten i det svenska samhället. Antalet ouppklarade brott kopplade till organiserad brottslighet har stigit. Den organiserade brottsligheten genomsyras av skrämselkapital och lojalitet. LÄS MER

 4. 4. Levande landsbygd? : En jämförelse mellan den svenska och norska landsbygden

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sofia Zilling; [2023]
  Nyckelord :Countryside; Rural policy; Norwegian countryside; Swedish countryside; Landsbygd; urbanisering; regionalpolitik; Norsk landsbygd; Svensk landsbyd;

  Sammanfattning : I många tidningsartiklar går det att läsa om att Norge har en mer levande landsbygd än Sverige, men vad är det egentligen som skiljer sig åt mellan länderna? I den här uppsatsen har Sverige och Norges landsbygdspolitik studerats och därefter har en fallstudie på en kommun i respektive land har utförts. De kommuner som har undersökts är Ragunda kommun i Sverige och Röros kommun i Norge. LÄS MER

 5. 5. Räcker det med två sidor? : En läromedelsanalys om grannspråk i läromedel för svenskämnet över tid.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Henrik Eddefors Sydow; Izabell Eddefors Sydow; [2023]
  Nyckelord :Grannspråksförståelse; nabospråk; Blooms reviderade taxonomi; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det skett några förändringar över tid i läromedels innehåll och omfång rörande de nordiska grannspråken norska och danska. I studien kartläggs även vilka kognitiva processer och kunskapsnivåer läromedel från Gy11 och Lpf 94 berör i övningsuppgifter som behandlar de nordiska grannspråken och grannspråksförståelse. LÄS MER