Sökning: "norway"

Visar resultat 1 - 5 av 1226 uppsatser innehållade ordet norway.

 1. 1. Optimisation of Run of River Production Forecasting Using Aiolos Forecast Studio

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Amer Al-Qes; [2020]
  Nyckelord :Run of river hydropower plants; power production forecasting; Aiolos forecast studio; model accuracy assessment analysis and power market.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hydropower is simply the largest source of renewable energy in the Nordic countries, where It compose around 90% of power production in Iceland, 70% in Norway, 40% in Sweden and 20% in Finland. Mountainous terrain and abundance in the surface water is a significant contributing factor in hydropower production. LÄS MER

 2. 2. Monitoring and Modelling of the Abiskojåkka Bridge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Kasper Furenstam; [2020]
  Nyckelord :Prestressed bridge; Abisko; Monitoring; thermal effects; FEM;

  Sammanfattning : The infrastructure of today is getting older and problems caused by deterioration over time is affecting the service life of these structures. In Sweden most of the existing bridges were constructed 60 to 70 years ago, rising the need to determine the state of health of the bridges as the maintenance costs will increase heavily. LÄS MER

 3. 3. Formative Assessment for Learning EFL in Europe : A systematic literature review

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Pontus Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; EFL and Sweden;

  Sammanfattning : This systematic literature review analyses nine research articles about formative assessment and feedback practices in the European EFL context. The aim is to explore previous research about how teachers and students in EFL education employ, process and experience feedback in both oral and written forms. LÄS MER

 4. 4. Effect of experimental warming and assembly history on wood decomposition

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Saba Hagos; [2020]
  Nyckelord :wood decay fungi; species composition; assembly history; warming; temperature; fungal growth; decomposition; carbon dioxide; climate feedbacks; species priority; polypore; microcosm; Norway spruce;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Wood decay fungi are the main decomposer of lignocellulose material stored in wood. Thus, all factors that affect them could affect their ecological function. This in return, may affect ecosystem functioning in terms of altered carbon emissions from dead wood. LÄS MER

 5. 5. Hård respektive moderat reglering för jämställda bolagsstyrelser : En jämförande studie mellan Sverige och Norge 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Karlsson; Nora Thalin; [2020]
  Nyckelord :Kvoteringslag; Jämställdhet; Bolagsstyrelser; Kvinnor i styrelser; Regleringsgrad; Hård reglering; Moderat reglering; Tokens;

  Sammanfattning : Titel: Hård respektive moderat reglering för jämställda bolagsstyrelser - En jämförande studie mellan Sverige och Norge  Bakgrund: Att använda en kvoteringslag som tillvägagångssätt för att uppnå jämställda bolagsstyrelser är ett omdiskuterat ämne i Sverige, såväl som i världen. Länder har valt olika metoder för att främja jämställda styrelser och vi ställer oss frågan om det kan finnas olika grader av reglering och vilka effekter dessa i sådana fall har. LÄS MER