Sökning: "nostalgi"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet nostalgi.

 1. 1. "Det är ju enklare att fånga en Pikachu än en IS-rekryterare" - En antropologisk studie av Pokémon Go

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Emelie Ytterberg; [2019]
  Nyckelord :Pokémon Go; Augmented Reality; AR; Nostalgi; Samlande; Socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under sommaren 2016 slog mobilspelet Pokémon Go igenom världen runt inom loppet av dagar. Samtidigt präglades världen av oroligheter i form av politisk instabilitet och diverse humanitära kriser. I den här uppsatsen ämnar jag undersöka varför Pokémon Go blev ett globalt fenomen ur ett antropologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Spelen som aldrig växte upp : Nostalgi och dess plats i användarupplevelser av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Amanda Hemgren; Natalie Esseen; [2019]
  Nyckelord :digitala spel; nostalgi; användarupplevelser;

  Sammanfattning : Since its commercial outbreak during the 1970’s, digital games have grown to become one of the foremost ways of entertainment. A recent trend that can be observed in the game industry is to remake old games, relaunch classic titles and develop new games in a distinct “retro” style. LÄS MER

 3. 3. Nostalgi : En socialantropologisk studie om platser och föremål som aktiverar och bevarar personliga och kollektiva minnen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Linda Halvarsson; [2019]
  Nyckelord :Gamla Linköping; Nostalgia; Memory; Reconstruction; Contemporary Archeology.; Gamla Linköping; Nostalgi; Minne; Rekonstruktion; Samtidsarkeologi.;

  Sammanfattning : Studien undersöker den fysiska platsen Gamla Linköping där staden Linköping rekonstruerar och bevarar sin kollektiva historia genom de byggnader och de personliga minnen och berättelser som idag tillsammans utgör ett levande museum. Hus och byggnader har flyttats från sina ursprungliga platser runt om i staden och vissa har fått en helt ny funktion i Gamla Linköping. LÄS MER

 4. 4. Vardagens Soundtrack

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Jennifer Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Streaming; Musikkonsumtion; Identitet; Påverkan; Nostalgi; Kultur; Minnen; Spotify;

  Sammanfattning : Streaming och användandet av digitala musiktjänster tar upp en allt större del av våra vardagliga liv, vilket kan komma att påverka musikens mening och betydelse för oss som musikkonsumenter.
 Syftet med denna studie är att undersöka hur tre stycken utvalda respondenter förhåller sig till musik via dagens strömmande musiktjänster, samt ifall den digitala musikkonsumtionen påverkat respondenternas musikkonsumtion och på så vis skapat några vardagliga mönster eller beteenden hos dem. LÄS MER

 5. 5. Museal nationalromantik, traditionsbärare och festivalpolskor : Kampen om folkkulturens mening

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erika Vestberg; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; folkkultur; nationalism; folkmusik; folkdans;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om folkkulturens mening och dess relation till nationalism. Högerradikala partier prioriterar frågor om kultur och vill bevara traditioner och återvända till ett etniskt homogent Sverige. Kaminsky menar att folkkulturen per definition är kopplad till nationalism genom sin relation till historia och önskan om att bevara. LÄS MER