Sökning: "nostalgia"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet nostalgia.

 1. 1. Färdiga - RO! : En etnologisk studie av kyrkbåtsrodden på Siljan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Jonas Håll; [2020]
  Nyckelord :ethnology; church-boats; rowing; Siljan; Dalarna; local identity; cultural heritage; revitalization; performance; nostalgia; etnologi; kyrkbåtar; rodd; Siljan; Dalarna; lokal identitet; kulturarv; revitalisering; performans; nostalgi;

  Sammanfattning : In the Swedish peasant society, the church was an important venue. In areas were the church in the parish was located nearby a lake, the easiest way to reach the church was by boat. This was the case in several parishes around the lake Siljan in the province Dalarna, which is the focal point of this study. LÄS MER

 2. 2. Fashioning Socialism At Home : Exploring the smock-dress in Soviet-Estonia

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Modevetenskap

  Författare :Rasmus Olsson; [2020]
  Nyckelord :Women; Home; Smock-Dress; Soviet-Estonia; Nostalgia; Uniform; Phenomenon;

  Sammanfattning : This thesis aims to highlight the smock-dress within the context of Soviet-Estonia during the post-war epoch, ca. 1950s until 1990s. Through Mauss’s socio-anthropological tripoint view, the concepts and identities of the smock-dress are studied from the angles of biology, sociology and psychology. LÄS MER

 3. 3. Affiliation with the Past : Narrating Identity Through Neo-Edwardian Style in Digital Era

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Modevetenskap

  Författare :Daria Romanova; [2020]
  Nyckelord :Fashion; identity; neo-Edwardian; sartorial style; authenticity; nostalgia; historically inspired fashion; period attire;

  Sammanfattning : The focus of this study is on the contemporary phenomenon of the adaptation the motifs of the European turn-of-the-century fashion – Edwardian fashion (1901-1910) – to daily or a near-daily sartorial practice, defined by the author as neo-Edwardian style. On the premises of ethnographic study, this thesis explores how people transform and embody their identities through garments by living images and motifs of ‘past’ to negotiate the meanings of their clothing, appearances and personalities in the present. LÄS MER

 4. 4. Pastoral Nostalgia and Digital Media: A Case Study Exploring Nostalgia Communication in Li Ziqi’s Online Short Videos

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jinpei Deng; [2020]
  Nyckelord :Nostalgia; pastoral nostalgia; short videos; new media; Li Ziqi; communication; critical visual analysis; semiotics; remix; Sina Weibo; online videos; digital;

  Sammanfattning : The primary goal of this study is to observe how the meaning of nostalgia is negotiated and remediated in Li Ziqi’s short videos, and understand the construction and expression of pastoral images in the video, by examining its social modality of the audiencing site and the compositional and social modalities of the image site through a Critical Visual Approach(CVA). Except for CVA, Remix as a thinking tool helps to frame data selection, mixed methods and theories throughout. LÄS MER

 5. 5. Ett Fönster Till 80-talet – En visuell analys av nostalgi i serien Sex Education

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hedvig Jahre; [2020]
  Nyckelord :nostalgi; anakronism; tonårsgenre; highschoolfilm; 80-tal; visuell analys; filmteori; mise-en-scene; nostalgia; anachronism; teen genre; high school movie; 80s; visual analysis; film theory;

  Sammanfattning : Vår samtid genomgår stora förändring i allt från digitalisering till klimatpåverkan och ett resultat av detta är vår längtan efter att få uppleva och ta del av innehåll som påminner oss om en svunnen tid. Nostalgiska inslag finns i många delar av vårt samhälle och denna uppsats undersöker hur ett tidigare decennium representeras i en samtida medieprodukt och bidrar till en nostalgisk upplevelse. LÄS MER