Sökning: "noter"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet noter.

 1. 1. Konsten att komma ihåg- En folkmusikers undersökning av hur olika inlärningsmetoder påverkar memorerandet av melodier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hilda Ekstedt; [2020-01-09]
  Nyckelord :Minne; Musik; Musik; Memorering; Minnesträning; Gehör; Folkmusik;

  Sammanfattning : Som folkmusiker som i första hand spelar på gehör tillhandahålls sällan noter på de låtar somjag skall spela. Det förväntas istället att repertoaren memoreras i huvudet. Det finns inga noteratt gå tillbaka till och det är därför en fördel att kunna memorera låtarna under en längre tid. LÄS MER

 2. 2. Design för lärande i en pop-och rockensemble : En studie i en ensembles val av design med notation respektive inspelning som huvudsaklig resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Karlsson; Fredrik Miller; [2020]
  Nyckelord :Gehörsbaserad undervisning; Ensemblespel; Notläsning; Design för lärande; Gehörsspel; Inlärningsprocess; Inlärningsstilar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine methods of learning two different songs with sight-reading and by ear as main resources in a pop- rock ensemble. To investigate this, we constructed a band rehearsal consisting of four college students, studying music. Their assignment was to learn two newly composed songs in the pop and rock genre. LÄS MER

 3. 3. Kulturkajen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Heléne Hanses; [2020]
  Nyckelord :Söder Mälarstrand; Münchenbryggeriet; culture; music; Iannis Xenakis; Pithoprakta;

  Sammanfattning : Ett projekt om hur området framför Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand kan göras om från en trafikplats till ett kulturdistrikt. Stockholm är i stort behov av konsertlokaler och andra kulturscener eftersom de senaste åren har inneburit stängning av många scener. LÄS MER

 4. 4. När ska jag sjunga vad? : En självstudie om minnestekniker kring textligt lärande i musikaliskt utövande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erik Eklund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Design theory; learning by heart; mnemonic; video documentation; logbook; Designteori; utantilllärning; minnesteknik; loggbok; videodokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna självobservationsstudie är att undersöka hur olika förutbestämda övningsdesigner, baserade på auditivt, visuellt och imaginärt förhållningssätt, används för att lära in text utantill i musikaliska sammanhang. Studien är baserad på ett designteoretiskt perspektiv med fokus på hur semiotiska resurser används i lärandet. LÄS MER

 5. 5. Styrelseegenskapers påverkan på efterlevnaden av IFRS 2 : En studie om efterlevnad av upplysningskrav och kvantiteten av noter i årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viola Andersson Aronsson; Emad Barsoum; [2020]
  Nyckelord :Compliance; disclosure requirements; board members characteristics; disclosure quantity; disclosure overload; IFRS 2; share-based payments; Regelefterlevnad; upplysningskrav; styrelseegenskaper; kvantitet av upplysningar; informationsöverflöde; IFRS 2; aktierelaterade ersättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Upplysningar är ett ämne som ofta förekommer i den internationella redovisningsdebatten eftersom det utgör en nyckelfaktor för att förstå företagens finansiella rapporter. Det har även funnits ett intresse att förklara efterlevnadsnivån, där en stor del av forskningen undersökt företagsspecifika egenskapers påverkan på efterlevnaden. LÄS MER