Sökning: "notification plan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden notification plan.

 1. 1. Digitalisering för frivård - hur appen Utsikt utnyttjar digitaliseringens möjligheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Winston Junger; Jonathan Rakar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization confers new ways for people to communicate and new ways to work with information. Public sector digitalization, sometimes labelled "eGov", is a core logic för public sector development. LÄS MER

 2. 2. Dear colleagues, don´t spam me through e-mail. : A qualitative study of what happens when you introduce a digital medium to an organization that will be used for internal communication.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Madelene Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is about what happens when you introduce a new digital medium that will be used for internal communication at a small company called Metodicum. Metodicums employees are located in different geographical locations in Sweden and they are therefore prevented from having short informal meetings. LÄS MER

 3. 3. Att se det som inte syns- akutpersonalens erfarenhet av misstänkt barnmisshandel : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Blom; Bodil Persson; [2018]
  Nyckelord :Child abuse; Emergency nurse; Emergency staff; Experience; Prehospital; Akutpersonal; Akutsjuksköterska; Barnmisshandel; Erfarenhet; Prehospital;

  Sammanfattning : Barnmisshandel är ett världsomfattande problem i dagens samhällen och mörkertalet är stort eftersom alla fall inte anmäls. I flera länder råder anmälningsplikt vid misstanke att barn utsätts för misshandel och akutpersonal har en viktig roll i skyddandet av utsatta barn. LÄS MER

 4. 4. Bygglogistik : en undersökning av bygglogistiken kring Hulta Torg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fredrik Eklöf; Daniel Eriksson; [2018]
  Nyckelord :logistik; bygglogistik; tredjepartslogistik; totalkostnad; APD-plan;

  Sammanfattning : Arbetsplatslogistiken inom byggbranschen har under många år undersökts och det finns stora möjligheter till förbättring. Det har kunnat konstateras att genom en förbättrad logistik går det att öka lönsamheten. Under senare år har en ny gren inom logistiken växt fram, tredjepartslogistik. LÄS MER

 5. 5. Location Based Task-To-Do Manager

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Philip Jolomi Opuogen; [2014]
  Nyckelord :API; MySql; OS; SDK; Android; TCP IP;

  Sammanfattning : Ever had an experience of forgetting to do something very important on a place you just past?. Remembering, on arrival at your destination afterward, requires an action to return to the task location. This can be unproductive and perhaps result to frustration. LÄS MER