Sökning: "notläsningsinlärning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet notläsningsinlärning.

  1. 1. "Noterna pratar inte..." : En studie om synen på notläsning

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

    Författare :Lars Karlsson; [2009]
    Nyckelord :notläsning; notläsningsinlärning; läsinlärning; literacy;

    Sammanfattning : .... LÄS MER