Sökning: "nouns"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet nouns.

 1. 1. Skriftlig benämning av verb och substantiv - korrekthet, latens och svarstid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lundberg; Hanna Linder; [2021-02-03]
  Nyckelord :skriftlig benämning; substantiv; verb; latens; svarstid; written naming; nouns; verbs; latency; response time;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate written naming among persons without neurological disorders (R-group) and with aphasia (A-group) using verband noun pictures from An Object and Action Naming Battery. Naming accuracy, latency (time from stimuli onset to first keystroke) and response time(time from stimuli onset to last keystroke) was studied. LÄS MER

 2. 2. Anpassningen av engelska lånord i svenskspråkiga diskussionsforum

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marcin Mikolaj Kapusta; [2021]
  Nyckelord :Swedish; English loanwords; loaned phrases; integration of loanwords; borrowing; internet forum; svenska; lånord; diskussion forum; anpassning; internetspråk;

  Sammanfattning : The aim of this study is to present how English borrowings (loanwords and phrases) are integrated into Swedish grammar and spelling rules. The hypothesis is that borrowings appearing in the unchanged form in Swedish occur much more frequently in internet forums than in press. LÄS MER

 3. 3. Hur beskrivs sensoriska egenskaper inom deskriptiv analys? : En kvantitativ tvärsnittstudie av artiklar publicerade 1974-2019

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Linnea Apelman; [2021]
  Nyckelord :descriptive sensory analysis; sensory analysis; sensory evaluation; sensory assessment; generic descriptive analysis; sensory quality; sensory panel; non-sensory specific journals; quantitative descriptive analysis; descriptor category; sensory attribute; attribute descriptor;

  Sammanfattning : Bakgrund Deskriptiv sensorisk analys (DSA) syftar till att beskriva sensoriska egenskaper (attribut) hos livsmedelslprodukter. En bedömarpanel analyserar ett produktprov genom att identifiera, namnge och mäta intensiteten hos ett antal attribut. LÄS MER

 4. 4. Danish stød as a cue to upcoming suffixes : an ERP and response time study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Anna Hjortdal; [2021]
  Nyckelord :stød; Danish; prosody; N400; P600; pre-activation negativity; PrAN; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Prosodic cues such as stress and tones can help listeners predict upcoming structures and get a first crack at rapidly unfolding speech. The prosodic feature stød in Danish can distinguish word meanings but also signal imminent structures. For instance, monosyllabic nouns with stød lose stød when followed by the plural indefinite suffix -e. LÄS MER

 5. 5. APPLICATION OF PROCESSABILITY THEORY TO SFI STUDENTS’ L2 WRITING COMPETENCIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Reyhaneh Tajgardoun; [2020-01-22]
  Nyckelord :Swedish as a second language; language acquisition; L2 writing; morphology; processability theory;

  Sammanfattning : Aim: The main purpose of this study is to study the written proficiency of SFI students atdifferent morphological learning levels, and their ability to conjugate verbs, nouns,and adjectives using a wordless children book (frog-story).Theory: This study tries to link SFI levels of written proficiency to the levels of Pienemannhierarchy of language learning. LÄS MER