Sökning: "novell"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet novell.

 1. 1. On the Use of Katakana in a Modern Japanese Essay

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johan Hagerborg; [2020-03-20]
  Nyckelord :japanska; Japanese; katakana; skriftsystem; writing system; modern skönlitteratur; modern fiction; novell; essay;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to carry out a pilot investigation on the use of katakana ina modern Japanese essay, and to compare how the usage of katakana differs between dailynewspaper and a modern essay. Among the words written in katakana, special focus wasgiven to the higairaigo, which are normally written in kanzi or hiragana. LÄS MER

 2. 2. UTOPIA

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Julia Thorell; [2019]
  Nyckelord :Serie; Grafisk novell; Bildberättelse; Graphic novel; Barnbok;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete består av en skriftlig del och en gestaltande del. Den skriftliga delen är en DROP, med beskrivande text och bild kring arbetsprocessen av mitt examensarbete. Den gestaltande delen består av mitt examensarbete, den grafiska novellen UTOPIA. . LÄS MER

 3. 3. Att skriva om det omöjliga : En jämförande temastudie med utgångspunkt från Lotta Olssons sonettkrans Den mörka stigen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Annelie Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Orfisk myt; tema;

  Sammanfattning : Detta uppsatsarbete ställer frågan om temat för en berättelse förändras när den byter form och när berättelsens intrig byter plats. För att ta reda på hur det förhåller sig har ett experiment genomförts där en text, hämtad ur Lotta Olssons sonettkrans Den mörka stigen, transformerats från bunden vers till löpande text. LÄS MER

 4. 4. Genuskontraktet i idealrelationen : En undersökning av hur kärleksrelationer framställs i Mitt Livs Novell 1964–1994

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Margareta Segerdahl; [2019]
  Nyckelord :genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Frälsar-Johan” – De helige dåren i ett intertextuellt perspektiv : En studie av Pär Lagerkvists novell ”Frälsar-Johan” publicerad i Onda sagor (1924)

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tina Hamrin; [2019]
  Nyckelord :Intertextualitet; kontextualisering; dårskap-i-Kristus; helgonbiografier; religionshistoria; schamanexempel; Dostojevskijideal; Pär Lagerkvist;

  Sammanfattning : .... LÄS MER