Sökning: "novice to expert"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden novice to expert.

 1. 1. Skräckblandad förtjusning : Nyutexaminerade sjusköterskors upplevelser av de första två åren som yrkesverksamma - en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Olsson; Malin Bäcklund Johansen; Emma Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Nordic countries; Overwhelming; Qualitative; Support; Transition; Kvalitativ; Norden; Stöd; Transition; Överväldigande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En svensk sjuksköterskeutbildning innefattar både teori och praktik och ger en yrkesexamen som sjuksköterska. Sjuksköterskan har huvudansvaret för området omvårdnad och ansvarar således för att bedriva en patientsäker vård. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskans kompetens inom oftalmologisk omvårdnad : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Katarina Beckman; Ewa Dahlquist; [2020]
  Nyckelord :Competence; nursing; ophthalmology; specialist nurse; Kompetens; oftalmologi; omvårdnad; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oftalmologisk sjukvård står inför framtida förändringar av flera orsaker. Antalet patienter, som är i behov av ögonsjukvård ökar stadigt, både i takt med att befolkningen blir äldre, men även beroende av kunskaps- och teknikutveckling. I och med detta behövs fler specialistsjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Impact of product involvement and consumer expertise on online consumer review for consumer purchase intention

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sinin Tabassum; Md Soud Al Fahad; [2020]
  Nyckelord :Quality; quantity; and credibility of review; Product involvement; consumer expertise; elaboration likelihood model ELM Model .;

  Sammanfattning : Purpose: To investigate the effects of online reviews on consumer purchase intention considering the moderating role of product involvement and consumer expertise. Methodology: To reach our goal in this paper, we conduct a descriptive study in a deductive way. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av läkemedelsförskrivning inom primärvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Karin Hjalmar; Heléne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Education; job satisfaction; nurse; nurse prescribing; professional competence; systematic literature review; Arbetstillfredsställelse; förskrivningsrätt; sjuksköterska; systematisk litteraturstudie; utbildning; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskan har en central roll i primärvården med sin specialistkompetens och rätten att kunna förskriva läkemedel. För detta krävs både utbildning och erfarenhet. Klinisk bedömningsförmåga utvecklas gradvis ju mer kompetent och erfaren en sjuksköterska blir. LÄS MER

 5. 5. User-centred Design for Input Interface of a Machine Learning Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aditya Gianto Hadiwijaya; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; machine learning platform; input interface; Maskininlärning; maskininlärningsplattform; ingångsgränssnitt;

  Sammanfattning : Although its applications have spread beyond computer science field, the process of machine learning still has some challenges for both expert and novice users. Machine learning platform aims to automate and accelerate the delivery cycle of using machine learning techniques. LÄS MER