Sökning: "nuclear family ‘vårdnadsbidraget’"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden nuclear family ‘vårdnadsbidraget’.

 1. 1. Politiska ideal kommer och går, men kärnfamiljen består : en diskursanalys av riksdagsdebatten om vårdnadsbidraget 2007/2008

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Jennie K Larsson; [2008]
  Nyckelord :Gender family policy; discourse analysis; gender equality; family politics; feminist political theory; nuclear family ‘vårdnadsbidraget’; Familjepolitik; diskursanalys; jämställdhet; policyanalys; feministisk teori; kärnfamilj; vårdnadsbidrag;

  Sammanfattning : This thesis takes as its point of departure the Swedish governmental family policy and the debate on the proposed reform ‘vårdnadsbidraget’. The supporters of the reform present it as something that will increase the freedom of choice for families and benefit the children, whereas the opponents warn for decreased equality and a return to the male breadwinner-model. LÄS MER

 2. 2. Politiska ideal kommer och går, men kärnfamiljen består : en diskursanalys av riksdagsdebatten om vårdnadsbidraget 2007/2008

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Jennie K Larsson; [2008]
  Nyckelord :Gender family policy; discourse analysis; gender equality; family politics; feminist political theory; nuclear family; vårdnadsbidraget;

  Sammanfattning : This thesis takes as its point of departure the Swedish governmental family policy and the debate on the proposed reform ‘vårdnadsbidraget’. The supporters of the reform present it as something that will increase the freedom of choice for families and benefit the children, whereas the opponents warn for decreased equality and a return to the male breadwinner-model. LÄS MER