Sökning: "nuclear weapons"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden nuclear weapons.

 1. 1. AI-paradoxen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Jonas Ytterström; [2022]
  Nyckelord :the AI ​​paradox; artificial intelligence; existential risks; paperclip apocalypse; existential catastrophe; global catastrophe; natural risks; anthropogenic risks; superintelligence; nuclear war; pandemics; biological weapons; climate threat; nanotechnology; intelligence explosion; space colonization; the great filter; the fermi paradox; strong AI; weak AI; control problem; general artificial intelligence; AGI; decision theory; the AI argument; doomsday argument; extraterrestrial life; extraterrestrial civilization; bracewell-von neumann probe; safeguard humanity; the future of humanity; cosmic catastrophe; AI; paradox; AI-paradoxen; artificiell intelligens; existentiella risker; gemapokalyps; existentiella katastrofer; globala katastrofer; naturliga risker; antropogena risker; superintelligens; kärnvapenkrig; pandemier; biologiska vapen; klimathotet; nanoteknologi; intelligensexplosion; rymdkolonisering; fermiparadoxen; det stora filtret; den stora tystnaden; stark AI; svag AI; kontrollproblemet; generell artificiell intelligens; AGI; beslutsteori; the AI argument; domedagsargumentet; utomjordiskt liv; utomjordisk civilisation; bracewell-von neumann sond; skydda mänskligheten; mänsklighetens framtid; kosmiska katastrofer; AI; paradox;

  Sammanfattning : Derek Parfit är kanske en av vår tids mest kända moralfilosofer. Parfit inleder sin första bok Reasons and Persons med att ställa frågan: vad har vi mest skäl att göra? Hans fråga berör vad som egentligen har betydelse, en fråga som han fortsätter att beröra i sin andra bok On What Matters. LÄS MER

 2. 2. Framing Controversial Agreements : A case study of how U.S. foreign policy is framed to domestic audiences

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Wallmark; [2022]
  Nyckelord :U.S. -India Civil Nuclear Agreement; framing; nuclear weapons; foreign policy; domestic politics; NPT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kärnvapen och Internationella Relationer - En argumentationsanalys om ställningstagande till konventionen om förbud mot kärnvapen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Nyman; [2022]
  Nyckelord :International relations; Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons; nuclear disamarment.; Internationella relationer; Konventionen om förbud mot kärnvapen; kärnvapennedrustning;

  Sammanfattning : Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons was adopted in 2017. A variety of countrieschose to join, take a position as observers or reject the treaty completely. In this study anexamination of two cases where the country chose to take a position as observers, which isSchweiz and Sweden. LÄS MER

 4. 4. Kärnvapen ur en lokaltidnings synvinkel : En undersökning av Södermanlands Nyheter mellan datumen 6–20 augusti 1945

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how the newspaper Södermanlands Nyheter reported about nuclear bombing on Japan between August 6-20 1945. The survey is conducted by analyzing how the newspaper presents the subject through framing theory and a ”innehållsanalys” consisting a quality and a quantity part. LÄS MER

 5. 5. Kärnvapen och utrikespolitik : En hypotesprövande fåfallsstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Mohamad Ismail; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In an unsecure world states are always looking for new means that can make them stronger and more secure. One of those means that’s usually used by states to encrise the security is nuclear weapons. LÄS MER