Sökning: "nudging"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet nudging.

 1. 1. Digital nudging: en strategi för minskat matsvinn och hållbara matval vid skolmåltider

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Andersson; Mathilda Schütt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalizations progression have created new possibilities to work with sustainability questions which is one of many challenges for today’s society. Food waste and food choices are a big part of sustainability and are affected by human behavior. One way to work with human behavior is through digital nudging. LÄS MER

 2. 2. Choice editing for sustainable development : consumer attitudes toward food retailers limiting food choices

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Andrea Biro; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :choice restrictions; environment; food retailer strategies; freedom of choice; health; paternalism; perceptions;

  Sammanfattning : Society is facing significant challenges in transforming to a sustainable food system where healthy food is provided, while reducing the negative environmental impact. Yet, it is debatable whose responsibility it is to provide healthy, environmentally friendly food from sustainable food systems. LÄS MER

 3. 3. Effekter av transparens och typ, en experimentell studie kring förutsättningarna för effektiv nudging

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nelly Johansson; Isabella Salomonsson; [2021]
  Nyckelord :Nudging; dubbelprocessteori; System 1; System 2; inramningseffekter; bias; digitalt experiment Nudging; dual process theory; framing effects; digital experiment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna experimentella studie var att rikta ett psykologiskt fokus på påverkansmetoden nudging genom att utforska dess förutsättningar, begränsningar och bakomliggande mekanismer. Studien undersökte effektivitet i förhållande till olika typer av nudging baserat på dubbelprocessteorin och olika nivåer av transparens samt dess förhållande till upplevelsen av frihet att välja. LÄS MER

 4. 4. Nedskräpning i tätort : En studie om nedskräpning i Tumba och inverkan av nudging

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap

  Författare :Malin Ahlbäck; [2021]
  Nyckelord :Urban litter; nudge;

  Sammanfattning : Nedskräpning medför problem för levande organismer och påverkar människors uppfattningar negativt och hur säkra de känner sig i ett område. Syftet med denna studie var att utvärdera nedskräpningssituationen inom tätorten Tumba, Botkyrka kommun, och försöka minska nedskräpning genom att förändra beteende genom att använda ”Nudging” där fotspår målas ut som leder mot papperskorgar inom fem mätpunkter. LÄS MER

 5. 5. User Interface Design for Promoting Wellness : An Application User Interface with a Focus on Usability and Encouragement of Physical Activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Malin Norén; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; user experience; user interface; usability; nudging; motivation; workout application; Teknisk design; användarupplevelse; användargränssnitt; användbarhet; nudging; motivation; träningsapplikation;

  Sammanfattning :   Good health amongst employees is essential for an organization, and it is well known that exercise and daily movement have an enormous impact on our health. Physical activity can decrease sick leave and give the employees more energy for their work. LÄS MER