Sökning: "nudgingverktyg"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet nudgingverktyg.

 1. 1. Nudging mot hjärnans två tankesystem Effekten av olika nudgingverktyg för att främja hållbara investeringar av premiepensionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Augustin Nilsson; Olivia Sahlin; [2021-06-30]
  Nyckelord :Nudging; nudge tools; choice architecture; two ways of thinking; System 1; System 2; premium pension; sustainability; SRI investment.; Nudging; nudgingverktyg; valarkitektur; hjärnans två tankesystem; System 1; System 2; premiepension; hållbarhet; SRI.;

  Sammanfattning : Vetenskapen är enig om att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är på allvar, och kommer medföra oroande konsekvenser om utsläppen av växthusgaser fortsätter. Parisavtalet kräver förändringar i flera branscher och marknader, och finanssektorn är en av dessa. LÄS MER

 2. 2. Hur nudging kan minska matsvinn och främja cirkularitet : Konsumenters upplevelse av nudging i relation till klass II-produkter inom dagligvaruhandelns e-handel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Michaela Alenbrand; Karin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Nudging; food waste; circular economy; digital nudging; behavioral economics; decision-making; food retail; circularity; sustainability; suboptimal foods; Nudging; matsvinn; cirkulär ekonomi; digital nudging; beteendeekonomi; beslutstagande; e-handel; dagligvaruhandel; cirkularitet; hållbarhet; klass II-produkter;

  Sammanfattning : Problematiken med matsvinn utgör ett globalt hållbarhetsproblem och konsumenternasbeteende har identifierats som den främsta bidragande faktorn till problematiken. En minskning av matsvinn måste ske för att en övergång till och utveckling av cirkulär ekonomi ska kunna realiseras, vilket ses som en direkt nödvändighet för att uppnå en hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Nudging – A Way to Encourage Public Tenants to More Sustainable Behaviour? : A study on how public landlords can make the sustainable choice easier

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Albin Haglund; [2017]
  Nyckelord :Nudging; Sustainability; Behaviour; Energy Efficiency; Nudging; Hållbarhet; Beteende; Energieffektivitet;

  Sammanfattning : The public sector owns and manages approximately 90 million square meters of premises. One of the toughest challenges today is managing both climate-friendly and energy efficient buildings. For the landlords who facilitate these properties to reach national targets by 2020, they will need well thought out strategies. LÄS MER

 4. 4. En knuff i rätt riktning : om beteendepåverkan och nudging för mer hållbara personresor

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sara Linder; [2015]
  Nyckelord :nudging; beteendepåverkan; transportvanor; resebeteende; miljöpsykologi; hållbart resande;

  Sammanfattning : För att komma tillrätta med de allt tydligare problem som bilen orsakar i våra städer och skapa nya transportvanor räcker det inte att enbart förändra den fysiska miljön. Människors beteende måste också förändras. På senare tid har trafikplanerare börjar arbeta allt mer med beteendepåverkan. LÄS MER