Sökning: "nuläge"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet nuläge.

 1. 1. Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö : nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Kristina Lassvik; [2022]
  Nyckelord :grönyta; trädgårdar; miljömål; Malmö Stad; Rostorp;

  Sammanfattning : Malmös villaträdgårdar kan få en viktig roll för en bibehållen och/eller ökad biologisk mångfald när staden förtätas i framtiden och mosaiken av små grönområden riskerar att försvinna. Rostorps egnahemsområde i Malmö har en koncentrerad artrikedom av växter på relativt små ytor som man inte ofta stöter på ens i kommunala parker i Malmö. LÄS MER

 2. 2. Hur lyckas organisationer implementera ISO 9001? : Ett medarbetarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alvina Ahlkvist; [2021]
  Nyckelord :ISO 9001; ISO 9000; kvalitetsledningssystem; medarbetarengagemang;

  Sammanfattning : Genom att arbeta med kvalitetsledning kan en organisation ständigt förbättras och bibehålla konkurrenskraft. Ett sätt att arbeta med kvalitetsledning är genom implementering av kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. LÄS MER

 3. 3. Ruttplaneringens betydelse och informationsflödets inverkan : En studie om hur dessa kan reformeras inom små företag i tillväxtfasen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Johansson; Isagel Josefsson; Michaela Larsson; Klara Stenholm; [2021]
  Nyckelord :ruttplanering; informationsflöde; Transport Value Stream Map; standardisering;

  Sammanfattning : Dagens parallella ökning av konsumtion och hållbarhetstänk ställer höga krav på företag. Digitaliseringen och den tekniska progressionen utmanar företag än mer att arbeta mot ständig förbättring för att bibehålla sin konkurrenskraft och är en aspekt som studien lyfter. LÄS MER

 4. 4. Psykoterapeuters erfarenhet av eget arbete med känslor i bildterapi : En kvalitativt deskriptiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Therése Högberg; [2021]
  Nyckelord :Art therapy; Psychotherapy; Art psychotherapists; Feelings; Emotions; Affects; Qualitative method; Bildterapi; Psykoterapi; Bildpsykoterapeuter; Känslor; Emotioner; Affekter; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Känslor spelar en betydande roll i psykisk ohälsa och är ett fokus i terapeutiskt arbete. De kan gömma sig bakom försvar och i förkroppsligade tillstånd och behöva medvetandegöras. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av internt materialflöde genom ledtidsreducering : Fallstudie hos Fogmaker International AB, ett företag med brett produktsortiment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jakob Sundgren; Agnes Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Brett produktsortiment; Förbättringskata; Lean Produktion; Ledtidsreducering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle sätter kunder högre krav på att det ska finnas produkter som matchar exakt deras specifika behov. Detta medför att företag behöver bredda sitt produktsortiment för att stärka och bibehålla sina marknadsandelar. LÄS MER