Sökning: "nulägesanalys FÖRETAG"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden nulägesanalys FÖRETAG.

 1. 1. Framtagning av rutin och standard för riskbedömning av ny arbetsutrustning : Tillämpad på BillerudKorsnäs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Sara Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Riskhanteringsprocessen; Riskbedömning; Arbetsutrustning; Rutin; Standard;

  Sammanfattning : When new work equipment is installed a risk assessment must be implamented to avoid accidents and incidents. Currently, BillerudKorsnäs i Gävle, is not sure whether their risk assessments are performed correctly. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER

 3. 3. Miljöutmaningar inom den taktiska inköpsprocessen : En fallstudie hos AMB Industri AB med bidrag från tre andra företag inom medicinteknik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; [2021]
  Nyckelord :Medicintekniska produkter; inköpsprocess; grön inköpsprocess; taktiska inköpsprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är det betydelsefullt för kunder att ett företag fokuserar på miljöaspekter, inte bara på den ekonomiska vinsten. AMB, som tillverkar medicintekniska produkter har några miljöutmaningar. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsanalys av produktion avseende ekonomi och miljö : En fallstudie på ett tillverkningsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Melker Wallström; Daniel Thörnblad; [2021]
  Nyckelord :LCC - Life Cycle Cost; LCA - Life Cycle Assesement; Lifecycle; Current state analysis; Sustainability; LCC - Livscykelkostnad; LCA - Livscykelanalys; Livscykel; Nulägesanalys; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Achieving a sustainable production has become more important in the same phase as the environmental focus grows. Sustainable production means that you take into consideration the economical and environmental life cycle, that can be analyzed and measured with help from LCC (Life Cycle Cost) and LCA (Life Cycle Assessment). LÄS MER

 5. 5. En förstudie till alternativt produktionssystem för lågvolymspinjonger

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktor Johansson; Omar Ali; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : GKN ePowertrain i Köping är ett företag inom bilindustrin som tillverkar system för fyrhjulsdrifttill personbilar. I och med detta kommer även krav om att leverera reservdelar, även efteravslutad serieproduktion. Behovet av reservdelar från kunderna varierar kraftigt och är svåra attförutse. LÄS MER