Sökning: "nulägesanalys Volvo"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden nulägesanalys Volvo.

 1. 1. Effektivisera materialhanteringen i Volvo CE:s tankmontering

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Osman Ibrahim; [2020]
  Nyckelord :Lean; hydraulic; fuel; tank; Poka Yoke; Volvo; material; cleanliness-control; Lean; hydraul; bränsle; tank; Poka Yoke; Volvo; material; renhetsklassning;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Volvo Construction Equipments anläggning i Hallsberg. Projektet utgick på att studera materialhanteringen i tankmonteringen. VCE monterar idag cirka 50 hydraul- och bränsletankar om dagen och har uppemot 20 olika typer av tankar för Volvos hjullastare och ramstyrda dumprar. LÄS MER

 2. 2. Quality assurance in low-volume assembly line at Scania

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Kitiphum Noosalung; Erik Aasa; [2020]
  Nyckelord :Quality; quality assurance; wastes; deviations; low-volume; assembly; Kvalitet; kvalitetssäkring; slöserier; avvikelser; lågvolym; montering;

  Sammanfattning : Scania are now going through a transformation process from being a supplier of trucks, busses and engines to a supplier of complete and sustainable transport solutions. Scania's transmission assembly department in Södertälje is facing a variation of changing challenges linked to the powertrain and customer of tomorrow. LÄS MER

 3. 3. Automationsförslag för inlastning av monterade kamaxlar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonas Sandgren; Frida Engkvist; [2019]
  Nyckelord :automation; ingenjör; produktionsteknik; robotcell; AGT; LCC; frekvensstudie;

  Sammanfattning : På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och företaget anser att området behöver förbättras. LÄS MER

 4. 4. Alternative Test Methods for Mine Trucks and Loaders to Reduce Environmental Impact, Improve Lead Time and Productivity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Petter Aksnes; [2019]
  Nyckelord :operations development; deviations; wastes; production flow; machine testing; verksamhetsutveckling; avvikelser; slöserier; produktionsflöde; maskinprovning;

  Sammanfattning : Epiroc manufactures and develops equipment for the mining and infrastructure industry. This thesis has been performed at Epiroc Underground Rock Excavation (URE) in Örebro, the company’s largest production unit for underground machines. In this project MH machines (material handling) have been investigated, i.e loaders and trucks. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av robotcell med avseende på cykeltid och framtida produktvariation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sarbast Salih; Abdullah Al-Hamadany; [2018]
  Nyckelord :Lean; Six Sigma; Robotic cell; Narrow sector; Gluing; Window; Cab; Lean; Sex Sigma; Robotcell; Trång sektor; Limning; Glasruta; Hytt;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på monteringslinan i Volvo Construction Equipment (VCE), Hallsberg. Där har man en robotcell som arbetar i samspel med limstationerna 17&18. Utav 4 hyttfamiljer limmas och monteras glasrutor till 3 av hyttfamiljerna manuellt. LÄS MER