Sökning: "nulägesanalys Volvo"

Visar resultat 11 - 13 av 13 uppsatser innehållade orden nulägesanalys Volvo.

 1. 11. Tvärfunktionell produktutveckling : - En utredning på Scania om samverkan mellan konstruktörer och produktsamordnare

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Pontus Eriksson; Gustav Olheim; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The role distribution between designers and product coordinators and the system support between these roles are adapted according to the method of working that product models primarily are created for production and after sales market. At the same time models are also created to support a cross-functional way of working. LÄS MER

 2. 12. “Implementation of quality control in order to assure the quality of a manufacturing process within a production line”

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Johanna Skoog; Amra Jusufagic; [2007]
  Nyckelord :Quality; quality assurance; measurements; implementation; quality control; quality tools; process control; standardisation; mätningar; implementering; kvalitets kontroll; kvalitets verktyg; process kontroll; standardisering; Kvalitet; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : This project is performed at Volvo Construction Equipments in Braås, which is one of the world leading producers of equipment for construction places. The quality aspect is an important factor when increasing the production in a manufacturing company and the role of quality should be highlighted in order to produce more error-free products, using cost-effective methods and tools. LÄS MER

 3. 13. Kvalitetsarbete - från japanska sjön till fast mark

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

  Författare :Louisa Fryklind; [2007]
  Nyckelord :quality; lean production; TQM; deviation; variation; continual improvements; information; quality cost; communication; motivation; process; customer; leadership; kvalitet; lean production; TQM; avvikelse; kvalitetskostnad; förbättringsarbete; information; kommunikation; motivation; process; kund; variation; ledarskap;

  Sammanfattning : SammanfattningSegerström Automotive tillverkar plåtkomponenter till kunder som Scania, Stiga och Volvo. Företaget befinner sig i en expansiv fas, men konkurrensen på marknaden är hård och kraven på god kvalitet höga. Företaget är kvalitets- och miljöcertifierat. LÄS MER