Sökning: "nulägesanalys Volvo"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade orden nulägesanalys Volvo.

 1. 6. Förslag på flexibel och balanserad monteringslinje : Manuellt monteringsflöde för säsongsberoende efterfrågan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Thomas Danielsson; [2017]
  Nyckelord :montörer; operatörer; simuleringsmodell; Plant Simulation; produktionsteknik; balansering; efterfrågan; monteringsflöde; bemanning;

  Sammanfattning : Volvo GTO Powertrain i Köping står inför införande av tre nya produktvarianter som ska ersätta befintliga produktvarianter. I dagsläget monteras produkterna som ska ersättas av de nya produktvarianterna i tre separata flöden. LÄS MER

 2. 7. Process for preparing work instructions : A multiple case study at Volvo Group Trucks Operations

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Sofie Jansson; Frida Delin; [2015]
  Nyckelord :preparation process; process mapping; work instructions; assembly; process planning; case study; standardization; beredningsprocess; processkartläggning; arbetsinstruktion; montering; processplanering; fallstudie; standardisering;

  Sammanfattning : A study made by Johansson, Fast-Berglund and Moestam (in press) shows that diversity regarding how information is used exists in global production networks. To be closer to markets, organizations have chosen to globalize their business which is one reason for why diversity arises. LÄS MER

 3. 8. Materialgården - En verksamhet med förbättringspotential

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Joel Munkhammar; Aiad Hormez; [2014]
  Nyckelord :Foundry; Material yard; Logistics; Analysis; Layout; Risk; Work measurement; Revit Architecture; Joel Munkhammar; Aiad Hormez; Gjuteri; Materialgård; Logistik; Analys; Layout; Risk; Arbetsmätning; Revit Architecture; Joel Munkhammar; Aiad Hormez;

  Sammanfattning : Volvo Group Trucks Operations tillverkar motorer, växellådor och lastbilar till koncernens varumärken Volvo, Renault, Mack och UD-Trucks. Powertrain Production är produktionsenheten inom AB Volvo som producerar dieselmotorer och motorkomponenter. I Skövde består Volvos produktionsprocesser av gjutning, bearbetning och montering. LÄS MER

 4. 9. Materialflödesanalys och layoutförslag Volvo Penta AB Varafabriken : Avdelning bearbetning, motorprov, målning och pack

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Marcus Nordberg; [2013]
  Nyckelord :Materialflödesanalys Layout;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete vid Karlstad Universitet vårterminen 2013. Arbetet omfattar 22,5 hp, fakulteten för hälsa teknik- och naturvetenskap, högskoleingenjör inom maskinteknik. Arbetet har utförts på Volvo Penta AB Varafabriken i Västergötland. LÄS MER

 5. 10. Kartläggning av en svensk flygplats miljöledningssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Henrik Grundström; Jonas Nordberg; [2011]
  Nyckelord :Environmental Management Systems; EMS; Skovde Airport; Environmental Review; Miljöledningssystem; MLS; Miljöarbete; Skövde Flygplats; Miljödiplomering; Miljöutredning; Miljöpolicy; Skövde Kommun; Miljömål; Miljöplan; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är skrivet som en del i programmet industriell organisation och ekonomi, med inriktning logistik och ledning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Rapporten är skriven på uppdrag av Skövde flygplatsbolag AB, som är ett kommunalt flygplatsbolag. Skövde flygplats är belägen ett par mil utanför Skövde centrum. LÄS MER