Sökning: "nulägesanalys swot"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden nulägesanalys swot.

 1. 1. Nulägesanalys av drönaranvändningen i svenskt skogsbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Katrin Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Drone; Area of use; SWOT-analysis; Development area; Forestry in Sweden; Drönare; Användningsområde; SWOT-analys; Utvecklingsområde; Skogsbruk i Sverige;

  Sammanfattning : A drone is an aircraft that can fly itself or be remotely controlled by a driver elsewhere while collecting data of various kinds. In Swedish forestry drones are used today both by professionals and by private forest owners. LÄS MER

 2. 2. Continuous Delivery : Utmaningar ett förvaltningsuppdrag kan stå inför vid en övergång till Continuous Delivery

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Erika Lööf; Colin Mack; [2016]
  Nyckelord :Continuous Delivery; challenges; maintenance management project; Continuous Delivery; utmaningar; förvaltningsuppdrag;

  Sammanfattning : Continuous delivery (CD) is a software engineering approach where the focus lays on creating a short delivery cycle by automating parts of the deployment pipeline which includes build, deploy-, test and release process. CD is based on that during development should be possible to always automatically generate a release based on the source code in its current state. LÄS MER

 3. 3. Effekter av Internet of Things : Scenariobaserad studie som beskriver inledande effekter av Internet of Things i en verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Emil Camacho Andersson; Jonathan Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Internet of Things; effects; scenario; SWOT-analysis; Internet of Things; effekter; scenario; SWOT-analys;

  Sammanfattning : Med begreppet "Internet of Things" menas att ett objekt ur den riktiga världen blir en del av internet. Tunabyggen i Borlänge planerar att implementera ett sådant informationssystem som med hjälp av sensorer och en ständig internetuppkoppling håller uppsikt över temperatur och luftfuktighet i utvalda lokaler. LÄS MER

 4. 4. Ombyggnad av skolbyggnad för nya verksamheter : En visionsstudie för Wenströmska skolan och dess närområde

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Caroline Ekoutsidou; [2014]
  Nyckelord :availability; school building; diversity; city visions; rebuilding; tillgänglighet; skolbyggnad; mångfald; stadsvisioner; ombyggnad;

  Sammanfattning : New production is not the only thing that is important for the city’s growth. It is also crucial to recover existing buildings in order to create attractive areas. LÄS MER

 5. 5. Turism i ett biosfärområde : En fallstudie av biosfärområdet Blekinge Arkipelags förutsättningar för att utveckla turism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Mazetti; Jennie Olsson; [2014]
  Nyckelord :Biosfärområde; skyddat område; förutsättningar; turismplanering; samverkan och kommunikation; miljöresurser.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att se vad biosfärområdet Blekinge Arkipelag har för förutsättningar för att utveckla turism, samt vad de kan göra med sina resurser i området. Ett biosfärområde ska ses som ett modellområde, där målet är att ha en god balans mellan människan och naturen. LÄS MER