Sökning: "nulägesanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet nulägesanalys.

 1. 1. Flödesoptimering av manuell montering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Erik von Arronet; [2020]
  Nyckelord :händelsestyrd simulering; lean; parallellmonteringslina; seriemonteringslina;

  Sammanfattning : Studiens omfattas av syftet att effektivisera och öka produktionsvolymen av en monteringsprocess, hos ett tillverkande företag med hög modellvariation och relativt låga volymer. Ofta lider tillverkande företag av platsbrist vid ökning av produktionsvolymer varav optimering av befintliga arbetsplatser ofta förekommer. LÄS MER

 2. 2. Hållbar produktion : En analys av energiförbrukning och avfall för minskad miljöpåverkan inom växellådsmontering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :My Malmgren; Nils Lindvall; [2020]
  Nyckelord :sustainable production; energy consumption; waste; ecological sustainability; economic sustainability; hållbar produktion; energiförbrukning; avfall; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Scania är en del av Traton Group och är världsledande inom hållbara transporter. Examensarbetet genomfördes hos transmissionsmontering på Scania i Södertälje där även huvudkontoret för forskning och utveckling ligger beläget. I Södertälje finns produktionsenheter för chassi, motor och transmission. LÄS MER

 3. 3. Simuleringsarbete i medicinteknisk produktion : En fallstudie med dataanalys, verifiering och validering samt flaskhalsanalys av en simuleringsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Martina Sjölander; Philip Viklund; [2020]
  Nyckelord :bottleneck analysis; product flow description; Discrete Event Simulation; input data analysis; modelling; production management; verification and validation; flaskhalsanalys; flödeslayout; händelsestyrd simulering; indataanalys; modellering; produktionsledning;

  Sammanfattning : The world is constantly changing and evolving faster and faster. In the industry, it is important to constantly evolve to adapt to the market and maintain competitiveness. The ongoing fourth industrial revolution is urging companies to increase digitalization and automate production. LÄS MER

 4. 4. Framtagning avproduktivitetshöjande åtgärder på produktionslina Scania : Utvärdering samt rekommendationer baseratpå produktivitetsmått och nulägesanalys

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sara Börjesson; Kim Fogelström; [2020]
  Nyckelord :Productivity; OPE; OEE; JPH; Production; Automotive industry; Produktivitet; OPE; OEE; JPH; Produktion; Fordonsindustri;

  Sammanfattning : Kamaxeln är en mekaniskt roterande komponent som återfinns i de flesta motorer och somtillverkas på avdelningen DM på Scania Södertälje. Scania lägger stor vikt vid produktivitet och trots goda resultat når linan ännu inte upp till de av företaget uttalade produktivitetsmålen. LÄS MER

 5. 5. Minskning av lagerhanteringskostnader för Beds by Scapa : Analys av zonindelning, artikelplacering, förvaringssystem samt lagerplatser och lagerhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; Lovisa Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Warehouse management; zoning; product placement; storage; storage system; ABC analysis; Lagerhantering; zonindelning; artikelplacering; lagerplatser; förvaringssystem; ABC-analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan har de oftast ett färdigvarulager med produkter för att snabbt kunna leverera till kunder. Det blir därmed viktigt för företagen att maximera lagret och dess utformning. LÄS MER