Sökning: "numerär flexibilitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden numerär flexibilitet.

 1. 1. Flexibilitetens mångsidighet : En kvalitativ studie om IT-högutbildad bemanningsarbetskraft

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Gustafsson; Camilla Ringdahl; [2017]
  Nyckelord :bemanningsanställning; IT-arbetsmarknaden; IT-konsulter; flexibilitetsstrategier;

  Sammanfattning : Bemanningsanställningar blir allt vanligare inom den svenska arbetsmarknaden, inte minst inom IT-branschen. Samtidigt som bemanningsanställningar inom IT ökar, så ökar parallellt även efterfrågan på högutbildad IT-kompetens. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVELSER AV FLEXIBILITET INOM KRIMINALVÅRDEN - en studie om hur personal upplever livsbalans mellan arbete och fritid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Joan Anderberg Jizîrî; [2015-12-01]
  Nyckelord :flexibilitet; funktionell flexibilitet; numerär flexibilitet; fritid; stress; livsbalans; gränsdragning; kön; kriminalvårdare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Att vara flexibel i min position är väldigt viktigt” : En kvalitativ studie om flexibilitetens konsekvenser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Linus Holmgren; Petter de Miranda; [2010]
  Nyckelord :numerär flexibilitet; krav; kontroll; funktionell flexibilitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det postindustriella samhället har fått en ny syn på arbetaren där man ska vara självgående mångkunnig och flexibel, vilket är helt andra krav än de som fanns under industrialismen. Då en allt större konkurrens infinner sig på arbetsmarknaden, får företagen även en möjlighet att ställa ibland till synes orimliga krav på sina medarbetare. LÄS MER