Sökning: "numerical simulation"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade orden numerical simulation.

 1. 1. Analys av deformationsutveckling under framdrift av tunnlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennifer Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Numerical; modelling; FLAC3D; simulation; excavation; rock; reinforcement; Numerisk; modellering; FLAC3D; simulering; uttagssekvens; bergförstärkning; förstärkning;

  Sammanfattning : Idag används ofta ett samband, framtaget av Hanafy och Emery (1980), för att uppskatta deformationer vid tunnelfronten då bergförstärkning ska installeras i närheten av tunnelfronten. Sambandet visar hur deformationerna i ett referensplan utvecklas som en funktion av tunnelfrontens avstånd till referensplanet. LÄS MER

 2. 2. Boundary Layer Studies above lake Erken using Modelling and UAV

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Oliver Nordvall; [2020]
  Nyckelord :Internal Boundary Layer; UAV; Sea Breeze Circulation; Numerical Simulation; WRF; lake Erken; Internt gränsskikt; UAV; Sjöbris; Numerisk simulation; WRF; Erken;

  Sammanfattning : Internal boundary layers (IBLs) above lakes, created primarily by the autumn differential of land and lake surface temperatures, present a unique way of studying the lake-atmosphere coupling within the boundary layer. The small and mobile unmanned aerial vehicles (UAVs) contribute to new research areas within the boundary layer, offering high spatial resolution measurements to complement already existing observations. LÄS MER

 3. 3. A Simulation of Landslide-Generated Waves Using a Fully Implicit ISPH

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Kosei Nishida; [2020]
  Nyckelord :SPH; Landslide-generated waves; non-newtonian fluid; multiphase flow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) is used to study the mechanisms of landslide-generated waves. As the landslide dynamics and the evaluation of impact forces acting on water are most important, landslide is modelled as a highly viscous fluid. Incompressible SPH (ISPH) is used for fluid simulation. LÄS MER

 4. 4. Simulation and statistical methods for stochastic differental equations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Christian Källgren; [2019-12-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We look at numerical methods for simulation of stochastic differential equationsexhibiting volatility induced stationarity. This is a property of the process whichmeans that the stationary behaviour is mostly imposed by how volatile the processis. The property creates issues in simulation and hence also in statistical methods. LÄS MER

 5. 5. Simulation and statistical methods for stochastic differental equations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Christian Källgren; [2019-12-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We look at numerical methods for simulation of stochastic differential equationsexhibiting volatility induced stationarity. This is a property of the process whichmeans that the stationary behaviour is mostly imposed by how volatile the processis. The property creates issues in simulation and hence also in statistical methods. LÄS MER