Sökning: "numeriska uttryck"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden numeriska uttryck.

 1. 1. Vi hör ihop : Hur elever beräknar numeriska uttryck med sina egenskapade räkneregler.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Karlsson; [2019]
  Nyckelord :numerical expressions; rules of arithmetic; arithmetic operations; pairing; principles; numeriska uttryck; räkneregler; räknesätt; para ihop; principer;

  Sammanfattning : Två vanliga räkneregler som elever lär sig om i matematikundervisningen är prioriteringsregeln och vänster-till-höger-principen. Tidigare forskning har dock visat att elever också använder påhittade regler som vanligtvis inte brukar användas inom matematiken. Syftet med den här studien är att undersöka dessa ”egenskapade” regler. LÄS MER

 2. 2. Direct optimization of dose-volume histogram metrics in intensity modulated radiation therapy treatment planning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Tianfang Zhang; [2018]
  Nyckelord :Optimization; intensity-modulated radiation therapy; DVH functions; dose-at-volume; volume-at-dose; value-at-risk; smooth approximation; kernel density estimation; fluence map optimization; Optimering; intensitetsmodulerad strålterapi; DVH-funktioner; dose-at-volume; volumeat- dose; value-at-risk; slätapproximation; ickeparametrisk skattning; fluensoptimering;

  Sammanfattning : In optimization of intensity-modulated radiation therapy treatment plans, dose-volumehistogram (DVH) functions are often used as objective functions to minimize the violationof dose-volume criteria. Neither DVH functions nor dose-volume criteria, however,are ideal for gradient-based optimization as the former are not continuously differentiableand the latter are discontinuous functions of dose, apart from both beingnonconvex. LÄS MER

 3. 3. Hur elever tillämpar räkneregler och räknelagar på numeriska uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Karlsson; Sanna Linder; [2018]
  Nyckelord :aritmetik; numeriska uttryck; räkneoperationer; räknelagar; räkneregler;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat att elever har svårt att lösa problem med enkla metoder och strategier. Därmed ser vi ett behov av att undersöka elevers beräkningar av numeriska uttryck eftersom att det ligger till grund för att kunna lösa matematiska problem. LÄS MER

 4. 4. Additive manufacturing : Optimization of process parameters for fused filament fabrication

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Vishal Hayagrivan; [2018]
  Nyckelord :Additive manufacturing AM ; Fused filament fabrication FFF ; Fused deposition modeling FDM ; Process parameters; Optimization; Tool path reversing; GCode parser; Stiffness prediction; Strength prediction; Inter-layer bonding;

  Sammanfattning : An obstacle to the wide spread use of additive manufacturing (AM) is the difficulty in estimating the effects of process parameters on the mechanical properties of the manufactured part. The complex relationship between the geometry, parameters and mechanical properties makes it impractical to derive an analytical relationship and calls for the use of a numerical model. LÄS MER

 5. 5. Hur elever resonerar om kommutativitet i numeriska uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karolina Holm; [2018]
  Nyckelord :mathematics; commutativity; calculating; matematik; kommutativitet; numeriska beräkningar; numeriska uttryck;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans uppdrag är att elever ska utveckla kunskap om de fyra räknesättens olika egenskaper. En sådan egenskap är kommutativitet för räknesättet addition, vilket innebär att termers rumsliga placering inte har betydelse för summan. Inom kunskapsområdet aritmetik och algebra är kunskap om den kommutativa egenskapen av vikt. LÄS MER