Sökning: "numeriska uttryck"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden numeriska uttryck.

 1. 1. Assessment Based on Indicators of the Sustainable Development Goals in Spain : A Data Science Approach

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Carlos de Miguel Ramos; [2020]
  Nyckelord :SDG; correlation; regression; SDG; korrelation; regression;

  Sammanfattning : The global sustainable development has been marked by the United Nations plans for more than two decades. These plans have been adopted by most of the developed and developing countries to achieve the 2030 Agenda, currently formed by the 17 Sustainable Development Goals. LÄS MER

 2. 2. Vad ska räknas först? : En litteraturstudie om elevers förståelse av prioriteringsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jesper Unger; Oscar Frändén; [2020]
  Nyckelord :prioriteringsregler; numeriska uttryck; räkneoperationer; räkneregler; räknelagar; minnesregler;

  Sammanfattning : Prioriteringsreglerna är en överenskommen konvention som beskriver räkneoperationers ordningsföljd. Reglerna har visat sig vara något som ställer till problem för elever. I många engelskspråkiga länder används så kallade minnesregler för att komma ihåg prioriteringsreglerna. LÄS MER

 3. 3. Vi hör ihop : Hur elever beräknar numeriska uttryck med sina egenskapade räkneregler.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Karlsson; [2019]
  Nyckelord :numerical expressions; rules of arithmetic; arithmetic operations; pairing; principles; numeriska uttryck; räkneregler; räknesätt; para ihop; principer;

  Sammanfattning : Två vanliga räkneregler som elever lär sig om i matematikundervisningen är prioriteringsregeln och vänster-till-höger-principen. Tidigare forskning har dock visat att elever också använder påhittade regler som vanligtvis inte brukar användas inom matematiken. Syftet med den här studien är att undersöka dessa ”egenskapade” regler. LÄS MER

 4. 4. Direct optimization of dose-volume histogram metrics in intensity modulated radiation therapy treatment planning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Tianfang Zhang; [2018]
  Nyckelord :Optimization; intensity-modulated radiation therapy; DVH functions; dose-at-volume; volume-at-dose; value-at-risk; smooth approximation; kernel density estimation; fluence map optimization; Optimering; intensitetsmodulerad strålterapi; DVH-funktioner; dose-at-volume; volumeat- dose; value-at-risk; slätapproximation; ickeparametrisk skattning; fluensoptimering;

  Sammanfattning : In optimization of intensity-modulated radiation therapy treatment plans, dose-volumehistogram (DVH) functions are often used as objective functions to minimize the violationof dose-volume criteria. Neither DVH functions nor dose-volume criteria, however,are ideal for gradient-based optimization as the former are not continuously differentiableand the latter are discontinuous functions of dose, apart from both beingnonconvex. LÄS MER

 5. 5. Hur elever tillämpar räkneregler och räknelagar på numeriska uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Karlsson; Sanna Linder; [2018]
  Nyckelord :aritmetik; numeriska uttryck; räkneoperationer; räknelagar; räkneregler;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat att elever har svårt att lösa problem med enkla metoder och strategier. Därmed ser vi ett behov av att undersöka elevers beräkningar av numeriska uttryck eftersom att det ligger till grund för att kunna lösa matematiska problem. LÄS MER