Sökning: "nurs"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet nurs.

 1. 1. Dödshjälp- rätt eller fel? : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser av assisterad dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Citron; Amanda Johansen; [2022]
  Nyckelord :Assisted Suicide; experience; medical assistance in dying; nurs; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är i dagsläget olagligt i Sverige, men många andra länder har valt att legalisera det. Det finns i dag två olika former, aktiv dödshjälp går ut på att läkaren administrerar den dödliga dosen av läkemedlet samt den assisterade dödshjälpen som går ut på att läkaren skriver ut den dödliga dosen och patienten själv administrerar det. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors förhållningssätt i relation till COVID-19 vaccination

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erica Callmin; Sarah Lehti; [2021]
  Nyckelord :Vaccination; COVID-19; Nurses; Conditions; Vaccination; COVID-19; Sjuksköterskor; Förhållanden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronavirus disease 19 (COVID-19) är en infektionssjukdom som orsakas av SARS-CoV-2, ett nytt coronavirus som upptäcktes i slutet av 2019. SARS-CoV-2 har orsakat en pandemi som resulterade i en global hälsokris och många dödsfall. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Sofia Boudville; Vioula Consol; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Literature study; Nurs; Palliative care; Litteratur studie; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background:The goal of palliative care is to improve the quality of life and to alleviate the patient's suffering until death. The nurse is responsible for promoting the patient's quality of life by taking into account the patient's mental, physical, social and existential needs. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens möjligheter att underlätta kommunikation i vård av patienter med afasi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Smith; Linda Tullock-Callander; [2021]
  Nyckelord :afasi; kommunikationsstrategier; ordlösa samtal; patientperspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Afasi är en vanlig följd av stroke och sannolikheten för att vårdpersonal träffar på en patient med afasi under sin yrkeskarriär är stor. Det är därför viktigt att känna till kommunikationsstrategier som finns tillgängliga för att kunna möta patientens livsvärld, vårda utifrån ett patientperspektiv och ge vård på lika villkor. LÄS MER

 5. 5. Livet, döden och existensen : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Paola Castro Echeverri; Sandra Rydberg; [2021]
  Nyckelord :existentiell stöd; döden; omvårdnad; upplevelser; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov enligt WHO. Vid palliativ vård väcks frågeställningar, tankar och känslor hos såväl patienten som hos hennes anhöriga. En del av omvårdnaden är att försöka uppfatta och försöka förstå när en patient har existentiella frågor. LÄS MER